? 

Ošetřovatelský proces u nemocného s dg. erysipel (=růže) etapa

Pacientka, 46 let, střední postavy, přiměřené výživy, orientována. Spolupracuje. Bez ikteru a cyanózy, zornice izokorické, normální náplň krčních žil. Štítná žláza a uzliny nezvětšeny. Srdeční akce pravidelná. Dýchání sklípkové, čisté. Břicho měkké, bez rezistence, bez známek peritoneálního dráždění. Játra a slezina nezvětšeny. DKK (dolní končetiny) bez varixů. Pacientka přijata k parenterální léčbě erysipelu LDK. Levý bérec zarudlý, převážně v místě hnisavého ložiska, na zevní straně bérce abscedující ložisko 3x2 cm. Zahájena terapie Prokain G PNC 1.5 MIU 1-0-1 (10x)i.m., na závěr Pendepon i. m. Lokální terapie dle citlivosti.

Osobní anamnéza

V dětství prodělala běžné dětské nemoci. Před 8 lety duodenální vředy. V letech 2002-2003 byla opakovaně ambulantně vyšetřena kvůli palpitacím, tachykardii a hypertenzi. Od roku 2008 opakovaně erysipel, střídavě na obou DKK.

Rodinná anamnéza

Matka 2x IM, žije, má astma bronchiale. Otec zemřel na cirhózu jater a hepatitidu typu C. Jedna dcera astma bronchiale, druhá dcera zdráva. Vdaná.

Farmakologická anamnéza

 • antihypertenziva
 • venofarmaka
 • dermatologika
 • antibiotika

Vyšetření

 • TK 3x denně
 • EKG
 • biochemické vyšetření krve
 • hematologické vyšetření krve – krevní obraz, FW
 • stěr z kůže
 • TT 3x denně

Dietoterapie

 • dieta č.3

Terapie

 • antihypertenziva
 • venofarmaka
 • dermatologika – lokálně 3% borová vazelína k promazání, do meziprstí a na nehty DKK
 • antibiotika

Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou

 • Celkový vzhled, úprava zevnějšku: upravená
 • Dutina ústní a nos: sliznice vlhké bez známek dehydratace
 • Zuby: stav chrupu dobrý
 • Sluch: bez obtíží
 • Zrak: brýle používá na dálku
 • Pulz: 76´
 • Dýchání: 16´
 • Krevní tlak: 135/85 mm Hg
 • Tělesná teplota: 37,5 °C
 • Hmotnost nynější/nahlášená: 82 kg
 • Výška: 161 cm
 • BMI: 31,6
 • Stisk ruky: pevný
 • Rozsah pohybu kloubů: přiměřený věku
 • Svalová tuhost/pevnost: přiměřená věku
 • Kůže: bez známek dehydratace, otok na bérci LDK, zarudnutí na bérci LDK
 • Chůze: jistá
 • Chybění částí těla: ne
 • Sebepéče (Barthelův test základních všedních činností ADL):
  • Schopnost najíst se: 10
  • Schopnost okoupat se: 5
  • Schopnost obléknout se: 10
  • Osobní hygiena: 5
  • Kontinence moči: 10
  • Kontinence stolice: 10
  • Použití WC: 10
  • Přesun lůžko-židle: 15
  • Chůze po rovině: 15
  • Chůze po schodech: 10
 • 100 bodů, tj. nezávislý pacient
 • Periferní venózní katétr: není zaveden
 • Permanentní močový katétr: není zaveden
 • Objektivní pozorování (vnímání, verbální a jiné neverbální projevy) v průběhu získávání informací a vyšetření:
 • Orientace: orientovaná všemi kvalitami
 • Chápe myšlenky a otázky: ano
 • Řeč, způsob vyjadřování: plynulá
 • Hlas a způsob řeči: přiměřený
 • Úroveň slovní zásoby: přiměřená věku
 • Oční kontakt: udržuje
 • Rozsah pozornosti: udrží pozornost
 • Nervozita: nejeví známky nervozity
 • Pasivní, agresivní, asertivní: aktivní, asertivní

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Pacientka se necítí dobře. Během posledního týdne má zvýšenou tělesnou teplotu, pociťuje bolestivost LDK. Žije s manželem a dcerou v rodinném domku. Pacientka pravidelně navštěvuje svého praktického lékaře. Alkohol nepije. Nekouří.

Výživa

Pacientka nedodržuje žádnou dietu. Dle BMI obezita 1. stupně, doporučena racionální strava. Výkyvy hmotnosti během poslední doby nepozoruje. Problémy s polykáním nemá. Hmotnost 82 kg. Výška 161 cm. BMI 31,6. Příjem tekutin je asi 1,5 litru. Kůže a sliznice jsou bez známek dehydratace.

Vylučování a výměna

Stolice je pravidelná. Obtíže s močením nemá. Stolice i moč jsou bez příměsí. Pocení je přiměřené a bez odéru.

Aktivita - odpočinek

Pacient spí asi 7 hodin denně. Má problémy s usínáním a v noci se často budí. Léky na spaní užívá občas. Pije bylinné čaje. Polohu v lůžku mění sama. Věnuje se četbě knih, ráda navštěvuje divadlo, koncerty.

Vnímání - poznávání

Pacientka je plně při vědomí, orientovaná všemi kvalitami. Sluch je dobrý, beze změn. Brýle používá na dálku. Oční kontakt udrží.

Vnímání sebe sama

Pacientka sama sebe považuje za optimistu, je asertivní. Rodina se o zdravotní stav pacienta zajímá, pravidelně ji navštěvuje.

Vztahy

Pacientka bydlí s manželem a dcerou v rodinném domku na vesnici. V domácnosti dva psi.

Sexualita

Menarche od 13 let, 2 těhotenství, 1 mimoděložní těhotenství, 2 porody (jedenkrát císařský řez). Stav po operaci cysty dělohy (2009).

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Napětí neprožívá.

Životní princip

Pacientka není věřící.

Bezpečnost – ochrana

Komfort

Růst, vývoj

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 15. července 2020 20:17