? 

Ošetřovatelský proces u nemocného s herpes zoster (= pásový opar) etapa

Pacientka, 31 let, normostenická, orientovaná, spolupracující. Kůže bez známek ikteru a cyanózy, výsev eflorescencí různého stadia v oblasti hrudníku až podlopatkové oblasti. Štítná žláza běžné velikosti, podčelistní uzliny nezvětšené, nebolestivé. Polykání bez problémů. Srdeční akce pravidelná, dýchání sklípkové, čisté. Břicho měkké, nebolestivé, bez rezistencí. V podbřišku jizva po sectio caesarea před 5 měsíci.

Nemocná přijata k léčbě infekčního onemocnění, 3. den hospitalizace. Na přední stěně hrudníku vpravo výsev puchýřů různého stadia, který pruhem přechází až do podlopatkové oblasti.

Osobní anamnéza

V dětství běžné dětské infekční nemoci (i varicella). V roce 2010 sectio caesarea pro velký plod – druhá gravidita.

Rodinná anamnéza

Rodiče žijí, oba zdrávi. Vdaná, 2 děti – obě zdravé. Druhé dítě 5měsíční, plně kojené.

Farmakologická anamnéza

 • neužívá žádné léky
 • Materna – multivitamíny pro těhotné a kojící matky

Diagnostika

 • biochemické vyšetření krve
 • hematologické vyšetření krve
 • TT axilární (Tax) 2x denně

Terapie

Farmakoterapie

 • antivirotika
 • analgetika
 • vitamíny skupiny B
 • lokálně tekutý pudr s antiseptickou složkou

Dietoterapie

 • dieta č. 3

Lokální terapie

 • tekutý pudr

Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou

 • Celkový vzhled, úprava zevnějšku: upravená
 • Dutina ústní a nos: sliznice vlhké bez známek dehydratace
 • Zuby: chrup sanován
 • Sluch: bez obtíží
 • Zrak: bez obtíží
 • Pulz: 80´, pravidelný
 • Dýchání: 14´, pravidelné
 • Krevní tlak: 125/75 mm Hg
 • Tělesná teplota: 37,9 °C
 • Hmotnost nynější/nahlášená: 68 kg
 • Výška: 170 cm
 • BMI: 23,5
 • Stisk ruky: pevný
 • Rozsah pohybu kloubů: v normě
 • Svalová tuhost/pevnost: přiměřená věku
 • Kůže: bez známek dehydratace, výsev puchýřů na hrudníku vpravo směrem pod pravou lopatku
 • Chůze: jistá
 • Chybění částí těla: ne
 • Funkční úroveň sebepéče dle modelu M.Gordonové - 0-5 (0 = nezávislý pacient; 5 = naprosto závislý pacient):
  • Schopnost najíst se: 0
  • Schopnost umýt se: 0
  • Schopnost vykoupat se: 0
  • Schopnost upravit se: 0
  • Celková pohyblivost: 0
  • Schopnost dojít si na toaletu: 0
  • Schopnost obléci se 0
  • Schopnost pohybu na lůžku: 0 
  • dle kódu funkční úrovně sebepéče -> ve všech oblastech nezávislá pacientka
 • Periferní venózní katétr: není zaveden
 • Permanentní močový katétr: není zaveden
 • Objektivní pozorování (vnímání, verbální a jiné neverbální projevy) v průběhu získávání informací a vyšetření:
 • Orientace: orientovaná všemi kvalitami
 • Chápe myšlenky a otázky: ano
 • Řeč, způsob vyjadřování: plynulá
 • Hlas a způsob řeči: přiměřený
 • Úroveň slovní zásoby: dostatečná
 • Oční kontakt: udržuje
 • Rozsah pozornosti: udrží pozornost
 • Nervozita: nejeví známky nervozity
 • Pasivní, agresivní, asertivní: aktivní, asertivní

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Pacientka se necítí dobře. Před 5 měsíci porod per sectio caesarea pro velký plod a nepoměr porodních cest s rozměry plodu. Chlapec z druhé gravidity. Během posledního roku nedošlo k žádným změnám zdravotního stavu. Žije v rodinném domku s manželem a 2 dětmi (4 roky a 5 měsíců). Alkohol pije příležitostně, nyní vzhledem ke graviditě a kojení vůbec. Kuřák – před prvním těhotenstvím cca 10 cigaret denně, od té doby exkuřačka.

Výživa

Pacientka se snaží dodržovat zásady správné výživy. Dle BMI normostenička. Výkyvy hmotnosti během poslední doby nepozoruje, po těhotenství má stále navíc asi 2 kg. Problémy s polykáním nemá. Hmotnost 68 kg, výška 170 cm. BMI 23,5. Příjem tekutin je asi 3 litry, zejména stolní nebo minerální vody, čaje a fenyklový čaj, káva (asi 1-2 šálky denně). Kůže a sliznice jsou bez známek dehydratace.

Vylučování a výměna

Stolice je pravidelná. Obtíže s močením nemá. Stolice i moč jsou bez příměsí. Pocení je přiměřené a bez odéru.

Aktivita - odpočinek

Pacientka spí asi 7 hodin denně – v noci asi třikrát vstává ke kojení. Polohu v lůžku mění sama. Věnuje se četbě časopisů a knih, někdy sleduje televizi, má donesený notebook.

Vnímání - poznávání

Pacientka je plně při vědomí, orientovaná všemi kvalitami. Sluch i zrak je dobrý, beze změn. Oční kontakt udrží.

Vnímání sebe sama

Pacientka sama sebe považuje za optimistu, je asertivní.

Vztahy

Pacientka bydlí s manželem a dětmi. Manžel ji každý den navštěvuje a odnáší odstříkané mateřské mléko.

Sexualita

Menarche ve 14 letech, cyklus 29/8. Nyní užívá antikoncepci.

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Napětí v minulosti neprožívala, nyní kvůli odloučení od malého dítěte, které kojí. S manželem a hlídající babičkou je v neustálém kontaktu, mléko odstříkává.

Životní princip

Pacientka není věřící.

Bezpečnost – ochrana

Alergie – PNC.

Komfort

Pacient udává bolesti pravé části hrudníku – dle VAS 3. Užívá analgetika.

Růst, vývoj

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 13. července 2020 02:43