? 

Ošetřovatelský proces u pacientky s obezitou etapa

61letá pacientka hospitalizovaná na metabolické jednotce pro obezitu způsobenou nadměrným příjmem kalorií, přijata k redukci hmotnosti pod lékařským dozorem. Byla naordinována hladovka, substituce vitamínů a minerálů. Cvičení dle RHB konzilia. Po 4 dnech hospitalizace dyspeptické obtíže, proto přechod na redukční dietu 800 kcal. Pacientka afebrilní, kardiopulmonálně kompenzována.

Diagnostický souhrn:

 • obezita alimentární etiologie
 • porucha glukózové tolerance
 • hypercholesterolemie
 • hypertenze 2. typu
 • vertebrogenní algický syndrom Th páteře
 • mitrální stopová insuficience
 • duodenální vřed v roce 1988

stav po:

 • cholecystektomii
 • apendektomii
 • hysterektomii
 • operaci zdvojené prsní žlázy
 • operaci kýly v jizvě

Rodinná anamnéza

Vzhledem k nynějšímu onemocnění je nevýznamná.

Terapie

farmakoterapie

 • antihypertenziva
 • antiulcerotika
 • antacida
 • psychofarmaka
 • antiagregancia
 • vitamíny
 • glukopur 1 odměrka

dietoterapie

 • iontové nápoje 2l/24 hod
 • redukční dieta 800 kcal
 • bilance tekutin

fyzioterapie

 • RHB – kinezioterapie na suchu, ortoped, vodoléčba

sledování:

 • TK, P 1x denně
 • hmotnost denně

Základní screeningové vyšetření sestrou

 • celkový vzhled, úprava, hygiena
 • dutina ústní, nos – čistá, bez povlaků, chrup vlastní, sliznice růžové, bez defektů
 • stav vědomí – při vědomí, plně orientovaná časem, místem, prostorem
 • sluch – odpovídá věku
 • zrak – dalekozrakost, brýle na čtení
 • pulz – 56/min, v normě
 • TK – 130/70 v normě
 • dýchání – 20/min
 • tělesná teplota – 36,6 °C
 • hmotnost – 105,7 kg
 • výška – 165 cm
 • BMI – 39
 • stisk ruky – pevný
 • tělesná hybnost – omezená obezitou
 • riziko dekubitů – 28 bodů dle Nortonové st.
 • funkční úroveň sebepéče – Bartelův test: 90 bodů (nezávislá)
 • riziko pádu – 4 body (bez rizika)

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Klientka považuje soběstačnost za prioritní, chce snížit hmotnost, dodržovat dietu. Jejím cílem je endoprotéza kyčelního kloubu. Operace je podmíněna snížením hmotnosti.

Výživa

Pro dyspeptické obtíže hladovka byla zrušena, naordinována redukční dieta 800 kcal. V domácím prostředí nedokáže zatím dietu dodržovat, cítí se hned nervózní. Má ráda sladké.

Vylučování a výměna

Stolice nepravidelná, často trpí obstipací. Moč bez příměsí. Zvýšeně se potí, hlavně při chůzi, námaze.

Aktivita - odpočinek

Klientka rehabilitační program dodržuje, ráda odpočívá. Bydlí v rodinném domě, ráda pracuje na zahrádce.

Vnímání - poznávání

Klientka je plně orientovaná časem, místem, prostorem. Slyší dobře, brýle má na čtení, řeč je plynulá, odpovídá adekvátně.

Vnímání sebe sama

Klientka je sama se sebou nespokojená. Věří, že se jí po snížení hmotnosti zlepší nálada. Ví, že má slabou vůli, ale věří v pomoc rodiny.

Vztahy

Nerada navazuje vztahy, je nedůvěřivá. Velkou podporu má v rodině.

Sexualita

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Životní princip

Je důchodce. Někdy je optimista, někdy pesimista.

Bezpečnost – ochrana

Kůže je vlhká, defekty žádné. Při chůzi si klientka vypomáhá holí.

Komfort

Současně se necítí dobře. Má bolesti páteře, kyčelního kloubu, sníženou pohyblivost.

Růst, vývoj

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 13. července 2020 04:41