? 

Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci kýly etapa

Pan J. V., 51 let, byl přijat na chirurgickou kliniku z důvodu operačního řešení tříselné kýly. Se svou diagnózou je seznámen. Pacient je hospitalizován třetí den, druhý den po operaci.

Osobní anamnéza

Pacient prodělal v dětství (přesné datum si nepamatuje) operaci akutního zánětu červovitého přívěsku slepého střeva. Jiná závažná onemocnění ani úrazy neprodělal. Léčí se pro hypertenzi.

Rodinná anamnéza

Otec zemřel na infarkt myokardu v 65 letech. Jiná závažná onemocnění se v rodině nevyskytují.

Diagnostika

Pacient přišel s kompletním předoperačním vyšetřením a dlouhodobou předoperační přípravou.

Farmakologická anamnéza

 • antihypertenziva

Terapie

 • Farmakoterapie
  • analgetika – antipyretika
  • antihypertenziva
 • Dietoterapie
  • racionální dieta
 • Fyzioterapie
  • aktivní cviky
 • Lokální terapie
  • převaz
  • kontrola operační rány
  • péče o operační ránu

Základní screenigové vyšetření sestrou

 • Celkový vzhled, úprava, hygiena: upravený vzhled
 • Dutina ústní, nos: bez patologických změn
 • Zuby: nesnímatelná zubní protéza vpravo nahoře, jinak kompletní
 • Slyší šepot: ano
 • Přečte novinové písmo: ano, s brýlemi
 • Pulz: rychlost 72́ pravidelnost: pravidelný jakost: plný
 • Dýchání: rychlost 18´ pravidelnost: pravidelné hloubka: v normě
 • Krevní tlak: 130/70 mm Hg při léčbě
 • Stisk ruky: pevný
 • Může zvednout tužku: ano
 • Rozsah pohybu kloubů: plný
 • Svalová tuhost/pevnost: v normě
 • Kůže: barva: fyziologická
 • kožní léze: operační rána
 • riziko dekubitů dle stupnice Nortonové: 30
 • Chůze: zcela mobilní
 • Držení těla: vzpřímené
 • Chybění části těla: ne
 • Předvedená schopnost pro soběstačnost: (kód pro funkční úroveň 0-5)
  • Schopnost najíst se: 0
  • Schopnost umýt se: 0
  • Schopnost vykoupat se: 1
  • Celkový pohyb: 1
  • Schopnost dojít si na toaletu:0
  • Pohyb na lůžku: 0
  • Schopnost obléknout se: 0
 • Kanyly intravenózní: pravé předloktí
 • Permanentní močový katétr: ne
 • Drény: ne
 • Nynější hmotnost: 90kg
 • Výška: 186 cm
 • BMI: 26,0
 • Tělesná teplota: 36,8 °C

Skip Navigation Links.

 

Podpora zdraví

Za základní hodnoty pacient považuje zdraví, soběstačnost a spokojený rodinný život. Současnou zdravotní úroveň hodnotí vcelku dobře. Nekouří, alkohol pije pouze příležitostně, drogy neužívá. Stravuje se přiměřeně, preferuje zdravý způsob stravování. Snaží se o dodržování mírně redukční diety na doporuční lékaře z důvodu vyššího tlaku. Největším přáním je brzké propuštění z nemocnice a návrat k běžným denním aktivitám.

Výživa

Diabetes mellitus pacient nemá. Žádnou speciální dietu nedrží, snaží se o racionální, lehce redukční dietu. Příjem tekutin za 24 hodin je do 2 litrů, pije hlavně čaje, neslazenou minerálku a téměř denně 1 pivo. Způsob přijímání stravy je bez problémů – per os. Stav výživy – mírná obezita. Periferní žilní vstup má zavedený na levé horní končetině na předloktí. Místo zavedení je klidné, bez známek infekce a je sterilně ošetřeno krytím.

Vylučování a výměna

Na WC si dojde sám, bez dopomoci. Stolice pravidelná, formovaná, bez příměsi, 1krát denně. Poslední stolice den před operací po glycerinovém čípku. Vyprazdňování moči bez potíží, pravidelně. Pocení přiměřené, bez odéru.

Aktivita - odpočinek

Dýchání čisté, sklípkovité, bez dušnosti. Akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené. Poruchy hybnosti se u pacienta nevyskytují. Žádné kompenzační pomůcky nepoužívá. Pacient je pravák. Doma spí kvalitně celou noc. Nyní po operaci z důvodu změny prostředí a vynucené polohy vyžaduje hypnotika. Po probuzení se cítí odpočatý.

Vnímání - poznávání

Pacient je při vědomí, orientován místem i časem, spolupracuje. Sluch má dobrý, nosí brýle na čtení. Mluví plynule, má normální slovní zásobu, své potřeby dokáže přiměřeně vyjádřit. Se svým zdravotním stavem je seznámen, od zdravotníků má dostatek informací. Doporučení dodržuje.

Vnímání sebe sama

Pacient je klidný, vyrovnaný. Říká o sobě, že je životní optimista. Se svým životem je spokojený. Oční kontakt udrží, řeč je klidná a srozumitelná.

Vztahy

Pacient je ženatý, má dva syny. Bydlí s manželkou a mladším synem v rodinném domku. Starší syn už s rodinou nežije. Je zaměstnaný, pracuje jako manažer infolinky. Ve volném čase se věnuje práci na zahradě u domu a drobným pracím okolo domu. Rád navštěvuje fotbalová utkání, sám býval dříve aktivním hráčem. Po propuštění o něho bude pečovat rodina.

Sexualita

Pacient vede normální pohlavní život. Problémy s prostatou neudává. Dle vyšetření per rektum – prostata hladká, nezvětšená.

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu

Pacient žije poklidným životem, závažné stresové situace si nepřipouští. Běžné zátěžové situace řeší s rodinou, případně s kamarády.

Životní princip

Pacient ani jeho rodina nejsou věřící. Za základní hodnoty v životě považuje zdraví a spokojený rodinný život.

Bezpečnost – ochrana

Operační rána v třísle se hojí per primam, bez komplikací. Stav chrupu je dobrý, nesnímatelná zubní protéza vpravo nahoře, zubního lékaře navštěvuje pravidelně. Stav sliznic je bez defektů, sliznice jsou vlhké, růžové. Kůže je normální, bez defektů a dekubitů.

Komfort

Pacient se cítí celkem dobře. Stěžuje si jen na bolest operační rány. Jde o bolest akutní na stupni 4 z 10 bodů stupnice VAS. Bolest reaguje dobře na podávaná analgetika – Ketonal. Nemocniční prostředí mu nečiní obtíže. Je v pravidelném kontaktu se svou rodinou.

Růst, vývoj

Pacient měří 186 cm, váží 90 kg. V poslední době mírně přibývá na váze. Má snahu to řešit.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Kazuistiky 

VýukaSkip Navigation Links > Kazuistiky
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 13. července 2020 03:13