Lékařské diagnózy

 ? 

ICHS (by-pass) etapa

Definice

Bypass je přemostění koronární tepny postižené aterosklerotickým procesem, který vede k jejímu zúžení.

Cílem bypassové operace je přivést dostatek arteriální krve do ischemických oblastí myokardu za zúžené místo na koronární tepně.

Přemostění se provádí našitím jednoho konce štěpu na kořen aorty a druhého konce za zúžené místo na tepně. Při operaci bývá přemostěna žilním nebo arteriálním štěpem každá koronární tepna, která je uzavřena nebo významně zúžena a přitom průsvit této tepny je větší než 1,3-1,5 mm.

Další možností je pak za zúžené místo našít tepnu, která vede okysličenou krev- nejčastěji se používá levá a.mammaria.

Indikace

 • nejzávažnější a mnohočetné postižení koronárního řečiště
  • významná stenóza kmene levé věnčité tepny – často je spojena s vícečetným postižením koronárního řečiště
  • postižení více tepen
  • zhoršená funkce levé komory srdeční – reverzibilní ischemická dysfunkce levé komory, tzv. hybernovaný myokard. Pro identifikaci hybernovaného myokardu se používá zátěžový echo-dobutaminový test a thaliová scintigrafie.

Diagnostika

 • zobrazovací metody
  • EKG
  • ergometrie
  • zátěžová echokardiografie
  • koronarografie

Terapie

chirurgická léčba

 • štěpy
  • k přemostění koronárních stenóz jsou využívány venózní štěpy z povrchního žilního systému dolních končetin (vena saphena magna) nebo štěpy arteriální (nejčastěji se využívá levostranná arteria mammaria interna)
  • výhodou arteriálního štěpu je elasticita artérie a větší odolnost vůči vzniku aterosklerózy
  • nejčastější metodou revaskularizace je kombinace arteriálního a žilního štěpu
 • koronární revaskularizace s použitím mimotělního oběhu

mimotělní oběh:

 • operace se provádí na zastaveném a bezkrevném srdci
 • funkci srdečního oběhu zajišťuje přístroj pro mimotělní oběh, který obsluhuje perfuzionista
 • po dobu operace přístroj nahrazuje srdce a plíce, tzn. zajišťuje krevní oběh, výměnu krevních plynů, regulaci teploty, udržování homeostázy včetně acidobazické rovnováhy
 • výkon se provádí ve stavu hypotermie

výhody

 • provedení náročných rekonstrukcí uvnitř srdečních dutin
 • koronární revaskularizace na bijícím srdci

výhody

 • zmenšení operační rány
 • krátká hospitalizace
 • včasná rehabilitace
 • malé riziko embolizace
 • ekonomická výhodnost
 • typy operací
  • MIDCAB – minimaly invasive direkt coronary artery bypass – levostranná torakotomie
  • OPCAB – off-pump coronary artery bypass – mediální sternotomie

pooperační péče

 • z operačního sálu je pacient převezený na JIP na dobu nejméně 24 hodin
 • následně bývá přeložený na Intermediální jednotku
 • 3. – 5. den se vrací na standardní jednotku
 • péče o nemocného na JIP
  • monitorace vitálních funkcí po 30 minutách
  • monitorace krevního tlaku a centrálního venózního tlaku
  • monitorace saturace kyslíku
  • kontrola průchodnosti žaludeční sondy
  • kontrola odtoku, obsahu a množství se zavedených hrudních a mediastinálních drénů
  • péče o centrální žilní vstupy
  • péče o arteriální vstup
  • monitorace bilance tekutin
  • odběry krve na hematologické a biochemické vyšetření (astrup, KO, koagulace, kardiomarkery)
  • monitorace bolesti
  • prevence dekubitů

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít