V projektu jsou zařazeny popisy diagnóz čtyř základních medicínských oborů (chirurgie, vnitřního lékařství, pediatrie a psychiatrie), které vycházejí z obsahu učiva ošetřovatelství na zdravotnických školách.

Každá lékařská diagnóza je zpracována na základě jednotné struktury:

  • Definice
  • Etiologie a patofyziologie
  • Klinický obraz
  • Diagnostika
  • Terapie

Základní informace o diagnostice a terapii onemocnění jsou v projektu propojeny s kapitolami Diagnostika a Terapie, takže každý studující si může o dané vyšetřovací metodě či terapeutickém postupu přečíst kompletní informace či shlédnout připojené multimediální soubory, které danou informaci názorně doplňují.

Připojené diagnostické soubory k textům onemocnění tvoří nejdůležitější soubor metod, které jsou pro stanovení diagnózy potřebné. V ojedinělých situacích se může stát, že popis vyšetřovací metody v celku Diagnostika chybí, metoda je pak stručně vysvětlena v textu.

Propojení na Terapie umožňuje studentovi orientovat se v terapeutických postupech, které jsou platné v obecné rovině. Specifika terapeutických postupů pro léčbu daného onemocnění jsou vysvětlena v textu lékařské diagnózy.

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Nápověda

Lékařské diagnózy 

NápovědaSkip Navigation Links > Lékařské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 22. ledna 2021 03:15