Lékařské diagnózy

 ? 

Glaukom - Zelený zákal etapa

Definice:

 • progredující degenerace nervových vláken zrakového nervu
 • zvýšení nitroočního tlaku, který utlačuje vlákna zrakového nervu
 • onemocnění je spojeno s poruchami hydrodynamiky a hydrostatiky oka
 • dlouhodobé, plíživé onemocnění
 • jedno z nejzávažnějších očních onemocnění, které bez léčby vede ke slepotě

Příčiny:

 • dědičnost
 • involuční mechanizmy – stárnutí
 • nadměrná tvorba nitrooční tekutiny
 • nedostatečná průchodnost odtokových kanálků
 • poruchy průtoku komorového moku okem
 • nedostatečná výživa zrakového nervu
 • úrazy

Rozdělení:

 1. PRIMÁRNÍ GLAUKOMY
  příčina není zcela známa
  1. GLAUKOM S OTEVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM – glaucoma chronicum simplex
   nejčastější forma glaukomu
   nitrooční tlak se zvyšuje postupně a zvyšování není spojeno s jiným očním onemocněním
   centrální vidění zůstává dlouhou dobu nezměněné
   výpadky zorného pole
  2. GLAUKOM S UZAVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM – glaucoma angulare
   prudký a vysoký vzestup nitroočního tlaku spojený se zhoršením vidění
   občasné zamlžené vidění, kruhy kolem světel, bolesti hlavy
 2. SEKUNDÁRNÍ GLAUKOMY
  1. GLAUKOM S OTEVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM
   příčinou je jiné oční onemocnění nebo jiné změny omezující odtok nitrooční tekutiny, např. dlouhodobé podávání kortikosteroidů, oční úrazy, záněty duhovky, skléry, rohovky
  2. GLAUKOM S UZAVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM
   uzávěr komorového úhlu na podkladě jiného očního onemocnění, např. dislokace čočky, zvětšení čočky, chybění duhovky, nitrooční tumory, poúrazové stavy
 3. VROZENÉ – KONGENITÁLNÍ GLAUKOMY
  vrozené glaukomy se nevyskytují příliš často, ale je zde vysoké riziko trvalého a výrazného poškození zrakových funkcí
  manifestují se od tří měsíců do tří let věku dítěte
  dělí se na primární a sekundární
  základní příznaky = slzení, světloplachost, křečový stah víček

Příznaky:

 • větší oko, větší průměr rohovky
 • zkalená rohovka
 • trvalý pokles zrakové ostrosti, bez léčby vždy vede ke slepotě

GLAUKOMOVÝ ZÁCHVAT

 • akutní záchvat, kdy dochází k rychlému vzestupu nitroočního tlaku při úzkém komorovém úhlu
 • mezi příčiny patří:
  • mydriatika
  • šero
  • psychické rozrušení
 • příznaky:
  • silná bolest oka a přilehlé části hlavy
  • zarudnutí oka
  • nauzea a zvracení
  • zamlžené vidění, výrazně zhoršené vidění
 • léčba:
  • bezodkladná péče – neléčené glaukomové záchvaty vedou ke slepotě
  • konzervativní léčba
  • chirurgická léčba

Vyšetřovací metody:

 • anamnéza
 • tonometrie – měření nitroočního tlaku
 • gonioskopie – měří komorový úhel (mezi rohovkou a duhovkou)
 • perimetrie – vyšetření zorného pole
 • oftalmoskopie
 • pachymetrie – měření tloušťky rohovky k přepočtu aktuální hodnoty nitroočního tlaku
 • HRT – digitální analýza disku (zobrazení terče zrakového nervu s použitím laserové
 • scanovací techniky

Léčba:

1) medikamentózní

 • léky, které
  • snižují nitrooční tlak, zlepšují odtok komorové tekutiny, zlepšují průtok krve terčem zrakového nervu,
  • snižují přítok komorové vody, zlepšují hemodynamické parametry zejména na terči zrakového nervu
 • cílem terapie je udržet rozsah zrakových funkcí pacienta
 • velmi důležitá je spolupráce pacienta
 • léky se podávají celkově nebo lokálně
 • lokální aplikace ve formě očních kapek minimalizuje výskyt nežádoucích účinků
 • Léky snižující tvorbu nitrooční tekutiny
  • betablokátory
  • sympatomimetika
  • inhibitory karboanhydrázy
 • Léky ovlivňující odtok nitrooční tekutiny
  • cholinergika
  • analogy prostaglandinů

2) Laserová léčba

 • laserové výkony nemocný velmi dobře snáší
 • zákroky se provádějí ambulantně
 • málo časté komplikace
 • minimálně traumatizující
 • postačí pouze lokální znecitlivění oka
 • lze provést i u nemocných při těžkém somatickém stavu – v případech, kde by byla operace kontraindikována
 • a) LASEROVÁ IRIDOTOMIE
  • důležitá v prevenci a léčbě glaukomů s uzavřeným úhlem
  • zabrání dalším záchvatům
  • tento výkon se provádí u pacientů s glaukomem, kde se ještě nevyvinuly organické změny v komorovém úhlu
  • cílem je vytvoření přímé komunikace mezi přední a zadní komorou oční a zlepšení podmínek pro odtok nitrooční tekutiny
 • b) LASEROVÁ TRABEKULOPLASTIKA
  • léčba glaukomů s otevřeným úhlem
  • provádí se za pomoci goniočočky, která směřuje paprsek laseru do oblasti trámčiny komorového úhlu
  • čočka se umístí na rohovku
  • cílem je zlepšení odtoku nitrooční tekutiny

3) Chirurgická léčba

 • je indikována tehdy, nedaří-li se snížit nitrooční tlak medikamentózní terapií
 • při další progresi ztráty zrakových funkcí
 • u nemocných, kteří nedodržují léčebný režim
 • u nemocných, kteří nesnáší lokální terapii

Cíle operace

 • snížit nitrooční tlak, nutný ke stabilizaci zrakových funkcí
 • zvýšit odtok nitrooční tekutiny z oka

Druhy operací

MIKROCHIRURGICKÁ IRIDEKTOMIE

 • chirurgické odstranění kořene duhovky po otevření přední oční komory
 • metoda je účinná u glaukomu s uzavřeným komorovým úhlem
 • výkon se provádí při nemožnosti provést iridotomii laserem nebo v kombinaci s jinými nitroočními zákroky

TRABEKULEKTOMIE

 • je filtrující operace
 • trvá asi 15-30 minut
 • preparace jednotlivých vrstev oka v oblasti bělimy těsně nad rohovkou
 • cílem je vytvořit odvodný kanálek pro nitrooční tekutinu, čímž dojde k poklesu nitroočního tlaku

DRENÁŽNÍ IMPLANTÁTY

 • nitrooční tekutina je z přední nebo zadní oční komory odváděna silikonovou drenážní kanylou

SKLEREKTOMIE

 • neperforující filtrační metoda
 • alternativní metoda klasických filtrujících operací s nižším výskytem pooperačních komplikací
 • chirurgické vytětí bělimy

Oftalmoskop na vyšetření očního pozadí Bezkontaktní tonometrie – výsledek vyšetření Pachymetrie – pachycam přístroj Počítačový perimetr Perimetrie – výsledky u glaukomu Počáteční změny u glaukomu Pokročilé změny u glaukomu Glaukom - morfologie Perimetrie – výsledky u glaukomu Perimetrie – výsledky u glaukomu Bezkontaktní tonometrie Aplanační tonometrie Počítačový statický perimetr

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít