Lékařské diagnózy

 ? 

Katarakta - Šedý zákal etapa

Definice:

- jde o zkalení v čočce, které způsobí poruchu průhlednosti a rozptyl procházejícího světla
- oční čočka je tvrdší
- onemocnění se vyvíjí pozvolna, bezbolestně

Rozdělení:

A) VROZENÁ
příčiny:

 • infekční onemocnění matky během těhotenství (zarděnky, toxoplazmóza)
 • toxické vlivy léků užívaných v těhotenství (kortikosteroidy)
 • dědičnost
 • katarakta jako součást celkového postižení dítěte (Downův syndrom)
 • neznámá příčina

B) ZÍSKANÁ
příčiny:

 • věk – SENILNÍ KATARAKTA – zpravidla u pacientů nad 60 let
 • metabolická onemocnění – DM
 • kožní a systémová onemocnění – lupénka, atopický ekzém
 • kloubní onemocnění – artritida
 • poranění oka – TRAUMATICKÁ KATARAKTA
 • chronická oční onemocnění – glaukom, uveitidy, po nitrooční operaci – KOMPLIKOVANÁ KATARAKTA

Příznaky:

 • zhoršené vidění do blízka nebo na dálku – pokles zrakové ostrosti
 • šedé zabarvení zornice
 • zamlžené vidění, pokles kontrastního vidění
 • nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo
 • oslňování při nočním řízení auta
 • narůstající krátkozrakost

Vyšetřovací metody:

 • vyšetření zrakové ostrosti
 • vyšetření kontrastní citlivosti
 • změření nitroočního tlaku
 • vyšetření předního segmentu na štěrbinové lampě
 • oftalmoskopie – vyšetření očního pozadí
 • biometrie – ultrazvukové vyšetření oka k určení vhodné dioptrické síly umělé čočky

Léčba:

operace – odstranění zkalené čočky s implantací umělé nitrooční čočky

OPERAČNÍ TECHNIKY

 • operace se provádí pod operačním mikroskopem; trvá přibližně 15-30 minut
 • do oka se vkládá nitrooční čočka s počtem dioptrií, který byl vypočten při biometrii
 • nitrooční čočka je vyrobena z pevné nebo měkké průhledné hmoty
 • umělá průhledná nitrooční čočka, která nahrazuje funkci odstraněné oční čočky, zůstává v oku po zbytek života
 • chirurg malým řezem zavádí do oka speciální mikroskopické nástroje, odstraní zkalené čočkové jádro a čočkové hmoty s následnou implantací umělé nitrooční čočky
 • u některých typů je zapotřebí steh, u většiny měkkých typů čoček šití rány není nutné

ZPŮSOBY OPERACE

1) EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE

 • z oka se odstraňuje jádro a čočkové hmoty
 • pouzdro čočky se závěsným aparátem zůstává zachováno
 • zachování čočkového pouzdra umožňuje vložení umělé čočky do fyziologicky přirozené části oka
 • umělá čočka v oku zůstává po celý zbytek života
 • tato metoda má minimální komplikace
 • po operaci nemocný dobře vidí do dálky bez brýlí nebo s minimální korekcí
 • do blízka nemocný brýle používá

2) FAKOEMULZIFIKACE

 • nejmodernější a nejužívanější metoda
 • čočka se rozruší pomocí speciální ultrazvukové sondy

Předoperační příprava:

Výkon se provádí v lokální anestézii (nakapání znecitlivujících kapek, případně injekce aplikovaná vedle oka). Celková anestézie se používá pouze u neklidných pacientů, dětí.

Při operaci je nutná spolupráce pacienta – nesmí hýbat hlavou ani tělem, pacient se musí upřeně dívat před sebe, do světla operačního mikroskopu a nesmí provádět prudké pohyby očima. Např. kašlání musí vždy dopředu ohlásit operujícímu lékaři.

Výkon je možné provést ambulantně nebo s krátkodobou hospitalizací.

 • aplikace očních kapek – antibiotické kapky jako prevence vzniku infekčních komplikací
 • souhlas s výkonem
 • interní předoperační vyšetření
 • biometrie oka pro určení optické mohutnosti čočky
 • lačnění

Pooperační období:
V prvních dnech po operaci je vidění ještě mlhavé, postupně se zlepšuje, vidění se ustálí asi za 4-6 týdnů.

Pacient musí dodržovat tato pravidla:

 • klidový režim
 • pravidelně kapat do očí oční kapky s antibiotiky a kortikoidy
 • omývat operované oko pouze borovou vodou po důkladném omytí rukou – prevence zanesení infekce
 • nezvedat těžká břemena
 • nepracovat v předklonu
 • oko chránit před úrazem
 • nosit tmavé brýle při pobytu venku
 • nepohybovat se v prašném a zakouřeném prostředí
 • krátkodobý zákaz řízení auta

Pacient smí:

 • sledovat televizi

Oftalmoskop na vyšetření očního pozadí Přístroj pro vyšetření citlivosti na kontrast Subjektivní obtíže u katarakty Katarakta Oko s kataraktou Bezkontaktní tonometr - přístroj Bezkontaktní tonometrie – výsledek vyšetření Optotyp ETDRS optotyp Bezkontaktní tonometrie Aplanační tonometrie Operace katarakty

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít