Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Podpora zdraví etapa

Charakteristika 1. Domény

Tato oblast ošetřovatelské anamnézy zahrnuje informace týkající se lidských potřeb mít informace o svém zdraví a řídit své zdraví. Informace jsou rozčleněny do tří podoblastí:

 1. povědomí o zdravém životě
 2. povědomí o správném fungování člověka
 3. povědomí o strategiích, které podporují nebo zlepšují zdravý život a správné fungování člověka.

Zjištěné údaje spadají do dvou tříd:

 • Povědomí o zdraví
 • Management zdraví

Ve třídě Povědomí o zdraví sestra zjišťuje:

 • jak klient vnímá své zdraví a pohodu
 • přítomnost zlozvyků a nevhodných návyků v životním stylu klienta
 • míru uvědomování si rizik a zlozvyků klientem

Ve třídě Management zdraví sestra mapuje:

 • jakými způsoby si klient své zdraví a pohodu udržuje
 • jak řeší a zvládá rizika zdravotního stavu, která se v jeho životě objevila
 • aktivity klienta podporující tělesné i duševní zdraví
 • preventivní opatření proti porušení zdraví
 • dodržování lékařských či ošetřovatelských doporučení, pokud má klient dodržovat určitý léčebný režim

V této oblasti kromě hodnocení jednotlivce sestra také zjišťuje výše uvedené informace v rámci rodiny nebo komunity.
 

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít