Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Management zdraví etapa

V ošetřovatelské anamnéze ve třídě Management zdraví nás budou zajímat tyto informace:

 • Dodržuje klient opatření vedoucí ke zlepšení zdraví v oblasti výživy? Například: adekvátní příjem výživy a tekutin, pravidelnost, vhodné složení stravy, vhodné druhy nápojů, vhodné způsoby přípravy pokrmů a jejich skladování. Má klient dostatek informací o zdravé výživě?
 • Dodržuje klient preventivní opatření? – Navštěvuje lékaře/sestru v preventivních prohlídkách, má nějaké navyklé způsoby/aktivity pro udržení zdraví a jaký je jejich efekt (medicínské i lidově léčitelské postupy)?
 • Klient popisuje způsoby a snadnost dodržování lékařských a ošetřovatelských doporučení, dodržování očkování, u žen samovyšetřování prsů atd.
 • Byly nějaké problémy v minulosti s nalezením způsobů, jak dodržovat doporučení lékařů a sester?
 • Vyhýbá se klient rizikovým faktorům působícím negativně na zdraví? - Kouří, užívá pravidelně/nadměrně alkohol, užívá jiné drogy, dlouhodobě užívá léky volně dostupné? Užívá žena/dívka hormonální antikoncepci a jak dlouho?
 • Užívá klient nějaké léky k chronickému, dlouhodobému onemocnění, jaké dávky, kolikrát denně?
 • Charakteristika nynějšího onemocnění klientem: kdy nemoc začala, jakými projevy, jak se vyvíjela, jaký byl časový průběh, má klient představu o příčinách nemoci, jak klient reagoval na vznik problémů, jaká opatření a s jakými výsledky provedl.
 • Jaká očekávání a přání má klient ohledně průběhu léčby a ošetřovatelské péče (hospitalizace), co pro něj bude důležité, jak mu můžeme pomoci v uspokojení jeho očekávání?
 • Chce spolupracovat, má zájem vyléčit se? Sledujeme problém compliance.
 • Má již klient zavedenou nějakou léčbu k nynějšímu onemocnění?
  Zjišťujeme:
  • překážky bránící dodržování léčebného režimu,
  • volbu neúčelných činností,
  • trvání rizikových faktorů/zlozvyků,
  • neochotu/nezájem dodržovat léčebný režim,
  • nedůvěru,
  • chybění sociální podpory,
  • bezmocnost v situaci,
  • neefektivní zvládání zátěže,
  • deficit znalostí/dovedností,
  • poruchy smyslových či motorických funkcí,
  • nedostatky v komunikaci,
  • nižší úroveň vývoje,
  • konflikty v rodině, v rozhodování,
  • prodlužování nemoci z prospěchu,
  • nedostatečné reakce na změny zdravotního stavu,
  • neschopnost přijmout odpovědnost za podporu zdraví,
  • ekonomické problémy atd.

Specifika u dětí:

 • zajištění bezpečnosti dítěte v domácím prostředí, mimo domov
 • rodiče kouří, konzumují alkohol/další drogy v přítomnosti dítěte
 • aktivity vedoucí ke zlepšení zdraví v oblasti výživy:
  • adekvátní příjem výživy a tekutin
  • pravidelnost ve stravování a v pitném režimu
  • vhodné složení stravy vzhledem k věku, zdravotnímu stavu (atopie) 
  • vhodné způsoby přípravy pokrmů a jejich skladování
  • obecně dostatek informací o zdravé výživě v rodině

Další oblasti ošetřovatelské anamnézy této třídy:

Údaje k udržování domácnosti:

 • problémy udržet komfort v domácnosti
 • finanční krize
 • potřeba pomoci s udržováním domácnosti projevující se nepořádkem, chaosem, hromaděním špíny/odpadu
 • nedostatečné hygienické zařízení, zápach
 • nedostatečné vybavení domácnosti pro saturaci základních potřeb
 • důvody těchto problémů: nemoc člena/členů domácnosti, neznalost, nevhodné návyky, špatná organizace chodu domácnosti

Údaje týkající se rodiny:

 • činnosti/chování členů rodiny ke klientovi v nemoci - nevhodnost, nepozornost, necitlivost
 • neschopnost, neochota rodiny podílet se na preventivních/léčebných opatřeních
 • důvody těchto problémů: složitost péče/postupů, konflikty, nadměrné požadavky ze strany rodiny klienta

Údaje týkající se komunity:

 • vysoká nemocnost členů komunity, výskyt více onemocnění najednou, neočekávanost velké nemocnosti
 • nedostatek zdravotnické péče v komunitě, nedostatečná prevence a osvěta, nedostupnost zdravotnických zařízení
 • nedostatečná schopnost zvládat léčbu v komunitě, regulovat nemocnost, zajistit prevenci komplikací u svých členů

Elektrokardiografické vyšetření - EKG Správné přiložení dítěte k prsu Observace dýchání novorozence Digitální tonometr Náramkový digitální tonometr Inzulinová pumpa Stomické pomůcky Inhalace dávkovaného aerosolu s využitím spaceru Aplikace dávkovaného aerosolu u kojence s využitím Spaceru Optotyp Dětské zubní kartáčky Mezizubní kartáčky Glukometr Samovyšetření prsů Bandáže dolních končetin

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít