Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Respirační funkce etapa

Anamnestická třída Respirační funkce je určena problémům v oblasti výměny dýchacích plynů a odstraňování konečných produktů metabolizmu z těla dýcháním. Tato třída se významně týká stavu vnitřního prostředí organizmu.

Stálost vnitřního prostředí = homeostáza – je dána dynamickou rovnováhou příjmu a výdeje, objemu a koncentrace látek v krevní plazmě a všech intersticiálních tekutinách, tudíž v mimobuněčném prostředí, které však ovlivňuje stav prostředí nitrobuněčného a naopak.

Stálost vnitřního prostředí souvisí i s dalšími třídami této oblasti i s jinými oblastmi systému NANDA domény, např. s oblastí Výživy, Vylučování, Bezpečnosti a ochrany aj.

Ve 4. třídě Respirační funkce zjišťujeme:

 • úroveň okysličení krve/saturaci hemoglobinu kyslíkem - oxygenace
 • koncentraci oxidu uhličitého v krvi - kapnie
 • úroveň vnitřního prostředí čili pH
 • hladiny bikarbonátů (BB,BE)

Pátráme po příčinách poruch respiračních funkcí:

 • vycházejících z poruch tělních systémů bezprostředně souvisejících s výměnou dýchacích plynů:
  • poruchy ventilace
  • poruchy perfuze
  • nerovnováha mezi ventilací a perfuzí
  • změny alveolokapilární membrány
  • významné zmenšení difuzní plochy
  • změny rychlosti krevního proudu v plicním řečišti
  • nedostatek hemoglobinu v krvi, anémie, změny stavby erytrocytů, poruchy schopnosti hemoglobinu vázat kyslík (např. methemoglobinémie, otravy oxidem uhelnatým)
 • příčiny „vzdálenějšího“ charakteru:
  • šokové stavy
  • intenzivní bolest
  • stavy malnutrice
  • dehydratace a jiné
 • souvislost výskytu poruch výměny dýchacích plynů a vnitřního prostředí ve vztahu k zavedeným léčebným postupům:
  • zprůchodnění dýchacích cest, odsávání dýchacích cest
  • endotracheální intubace, řízená plicní ventilace, způsoby podpůrné ventilace plic
  • oxygenoterapie, inhalace
  • hrudní drenáž/punkce
  • operace plic, srdce a další

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Poruchy ve výměně dýchacích plynů
  • hypoxemie, anoxemie
  • hypoxie, anoxie
  • snížená saturace hemoglobinu kyslíkem (měření SpO2)
  • hyperkapnie, hypokapnie (měření EtCO2)
  • acidóza (respirační), alkalóza (respirační)
 • Změny související s poruchou výměny dýchacích plynů
  • poruchy dýchání, pulzu, krevního tlaku, prokrvení, paličkovité prsty
  • poruchy orientace, vědomí
 • Změny v sekreci v dýchacím systému
  • patologická sekrece z dutiny nosní – charakter sekretu dle etiologie:
   • infekční nebo neinfekční (na podkladě alergií, kdy sekret je vazký, bezbarvý, pokud není sekundárně bakteriálně infikován)
   • virového původu má charakter serózní, vodnatý, bezbarvý
   • bakteriálního původu je hnisavý – purulentní, zbarvený žluto-zeleně, okrově apod.
  • produkce sputa = expektorace - charakter dle etiologie serózní, hlenové, hnisavé, hlenohnisavé, hnilobné u anaerobní infekce, sangvinolentní až hemorhagické: hemoptýza – vykašlávání krve, hemoptoe - vykašlávání krve větší intenzity/chrlení krve
 • Změny související s patologickou sekrecí v dýchacím systému
  • pálení v nose - vede k obrannému reflexu kýchání
  • kašel různého charakteru:
   • suchý -neproduktivní – suchý, dráždivý, bez expektorace, namáhavý, úporný, bolestivý
   • vlhký - produktivní, s expektorací, volný
   • dráždivý až záchvatovitý – jde o vystupňování jak produktivního, tak neproduktivního kašle, dále primárně se vyskytuje u cizích těles, pertuse
   • trvalý
   • dle denní doby: noční, ranní, průběžný během dne
   • specifický kašel – např. při laryngitis suchý, štěkavý, dále sípavý kašel, kašel při astma bronchiale, dráždivý se specifickými zvukovými fenomény
   • doba trvání kašle – nad 2 týdny dlouhodobý, nad 2 měsíce varovný příznak
 • Způsoby odstraňování hlenu, sputa z dýchacích cest
  • přirozené způsoby: smrkání, vykašlání, kýchání, ev. zvracení
  • alternativní způsoby: odsávání dýchacích cest, postupy hrudní fyzioterapie (polohování, poklepové masáže, vibrační masáže, míčkování aj.), využití léčiv s mukolytickým, expektoračním, antimikrobiálním účinkem a dalšími, úpravou mikroklimatu – vlhkost vzduchu, inhalace, nebulizace

Specifika u dětí

 • novorozenci, kojenci, batolata, někdy i předškoláci sputum a hlen polykají, mohou se pak dávit nebo zvracet s nebezpečím aspirace hlenů zejména u malých dětí. Starší děti vykašlávají sputum.
 • novorozenci a kojenci nemají vyvinuté vedlejší nosní dutiny, proto se v nich hlen a hnis nemohou hromadit. Ty se vytvářejí až kolem 2 let věku.
 • teprve batolata se učí hygienickým dovednostem, správnému smrkání a vykašlávání. Do té doby je třeba provádět alternativní způsoby odstraňování hlenu a sputa z dýchacích cest – odsávání horních dýchacích cest ústní či balónkovou odsávačkou (v domácím prostředí) či vytíráním nosní dutiny smotky.

Výměna dýchacích plynů na alveolokapilární membráně -fyziolog. Výměna dýchacích plynů při pneumonii Výměna dýchacích plynů při astma cardiale Pulsní oxymetr Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Monitor pro sledování životních funkcí Pulzní oxymetr Měření oxygenometrem Masky na neinvazivní plicní ventilaci Paličkovité prsty Paličkovité prsty Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít