Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Vylučování a výměna etapa

Charakteristika 3. Domény

Doména Vylučování a výměna sdružuje informace týkající se základních, biologických potřeb člověka, které vyplývají z fyziologických funkcí organismu. Jde o potřeby: funkční močení, zdravé zažívání, vhodná funkce pokožky a potřeba výměny kyslíku a oxidu uhličitého.

Popisují se zde způsoby vyměšování močového měchýře, tlustého střeva, kůže a dýchacího systému ve smyslu jejich pravidelnosti, intenzity, frekvence, charakteru, změn, obtíží, regulace, používání obvyklých postupů při vyměšování i kvantita a kvalita exkretů.

V této doméně by měly být zachyceny i informace o souvisejících psychických potřebách, jakými jsou individuálnost v nárocích na intimitu, diskrétnost, respektování studu při vyměšování či dosažení pocitu spokojenosti, libosti. Pokud nejsou adekvátně uspokojeny potřeby člověka v oblasti vyměšování, negativní psychická odezva má široké spektrum od stavů napětí, úzkosti, strachu, obav, špatné nálady až po nevolnost, nechutenství a další.

Údaje 3. domény jsou rozděleny do čtyř tříd:

 1. třída: vyprazdňování moči
 2. třída: gastrointestinální funkce
 3. třída: funkce pokožky
 4. třída: respirační funkce.

Třída Vyprazdňování moči:

 • složení vylučované moči
 • způsoby vyprazdňování moči
 • zvyklosti při vyprazdňování moči
 • faktory ovlivňující vyprazdňování moči
 • problémy spojené s vyprazdňováním moči

Třída Gastrointestinální funkce:

 • složení vylučované stolice
 • způsoby vyprazdňování stolice
 • zvyklosti při vyprazdňování stolice
 • faktory ovlivňující vyprazdňování stolici
 • problémy spojené s vyprazdňováním stolice

Třída Funkce pokožky:

 • sekreční a exkreční funkce pokožky
 • faktory ovlivňující funkce pokožky
 • změny funkcí pokožky

Třída Respirační funkce:

 • charakter výměny dýchacích plynů ve zdraví a v nemoci
 • související problémy ve změnách vnitřního prostředí
 • exkreční funkce respiračního systému

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít