Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Obraz těla etapa

Ve 3. třídě Tělesný obraz shromažďujeme informace o problémech na úrovni vyšších lidských potřeb, které se týkají mentálního obrazu o svém vlastním těle. Vnímání svého těla, jeho symetrií, nesymetrií úzce souvisí se sebeúctou a sebepojetím člověka. Dohromady se navzájem prolínají a ovlivňují prožívání, chování i jednání jedince. Podílí se na schopnosti vyrovnat se s poruchami zdravotního stavu, s omezeními léčebného režimu, ale i se souvisejícími změnami psychosociálními.

Základní údaje zjišťované v této třídě ošetřovatelské anamnézy jsou:

 • úroveň smyslového vnímání, orientace
 • hodnocení sebe sama: pocit ze svého vzhledu, ze vzhledu těla, symetrie, pocity proporcionality částí těla, estetického vzhledu těla
 • úroveň prožívání
 • zájem o sebevýchovu
 • změny vnímání tělesného obrazu, důvody změn
 • způsoby zvládání těchto změn

Vlivy působící na změny vnímání tělesného obrazu klienta:

 • věk, pohlaví
 • struktura a dynamika osobnosti, vliv temperamentu, charakteru, emocí, emoční stability či lability, optimismu či pesimismu
 • schopnosti adaptace, adaptivní způsoby chování, frustrační tolerance
 • vliv rodinné výchovy a prostředí
 • vliv dalších sociálních prostředí, kolektivů
 • úspěšnost člověka
 • hodnotový systém
 • změny zdravotního stavu (vrozené vývojové vady, genetické vady, nezralost a získané defekty či změny vzhledu, stavby a funkcí těla)
 • onemocnění, která jsou nápadná, viditelná (kožní, infekční, pohybová, poranění ztrátová, termická, chemická)
 • léčba měnící vzhled klienta (chemoterapie, radioterapie, chirurgické zákroky, hormonální léčba)
 • přístup zdravotníků ke klientovi (evalvace, devalvace)

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • Projevy změn vnímání tělesného obrazu
  • verbální:
   verbalizace stavu, roztrpčení ze svého vzhledu, vnímaná změna pohledu na svůj vzhled, pesimismus, negativismus, bezmoc, beznaděj, nedůvěra ve své schopnosti, vymizení motivace, apatie, nezájem, nespolupráce, odmítání, nadměrná sebekritičnost
  • neverbální projevy:
   vyhýbá se pohledům na své tělo, vyhýbá se dotekům na změněné části těla, skrývá rozdíly oděvem, vyhýbá se kontaktům
  • objektivní:
   chybění části těla, nefunkčnost části těla, změna ve stavbě části těla, části těla není možné se dotýkat, vyhýbá se dotyku, změny v zapojování do společnosti, změny odhadování vztahu těla k prostoru, potřeba více tělesného prostoru, straní se pohledu na tělesnou část, zmatenost
  • subjektivní:
   znemožňuje personálu kontrolovat změny na těle, nepřiléhavě popisuje změněnou část těla či o ní mluví, mluví o změně životního stylu, zaměřuje se na minulost, strach z odmítnutí či reakcí lidí, zveličuje úspěch, zdůrazňuje zbývající síly
 • Faktory působící změny tělesného obrazu:
  • vrozené vývojové vady, genetické vady
  • nezralost u dětí a komplikace z ní
  • onemocnění: kožní, alergická, infekční, venerická, pohybová, poranění (ztrátová, termická, chemická), defekty (bércové vředy, diabetická noha), jiná traumata a poškození (týráním, autonehodami)
  • chirurgické zákroky: velké jizvy, keloidní jizvy, jizvy na viditelných či intimních partiích těla
  • léčba: chemoterapie, radioterapie, hormonální léčba

Sternotomie Nekróza bérce po lokální ischemii Ikterické zbarvení kůže a sklér SLE – kožní projevy Revmatoidní artritida – revmatoidní uzel Diabetes mellitus – diabetická noha Mastektomie Kolostomie Pupeční kýla u obézní pacientky Povrchová nekróza Herpes genitalis Condylomata accuminata Scabies – trup

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít