Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Vnímání sebe sama etapa

Charakteristika 6. Domény

Anamnestická doména Vnímání sebe sama poskytuje prostor pro hodnocení klienta v oblasti povědomí o sobě samém. V této doméně řešíme stav saturace lidských potřeb, účelné sebepojetí, přiměřená sebeúcta a akceptování svého tělesného obrazu klientem a probíráme s ním problémy, které v oblasti těchto potřeb vznikly.

Popisujeme s klientem vnímání jeho schopností, např. zručnosti, obratnosti, intelektu, dále vnímání jeho zálib, talentu v oblasti tělesné, citové, poznávací, vnímání jeho celkového vzhledu, vlastní identity, celkového pocitu vlastní hodnoty. Klient také popisuje celkový způsob prožívání, své emocionální reakce.
K souboru anamnestických informací nabízí diagnostická doména definované ošetřovatelské diagnózy rozdělené do tří tříd. Stejné uspořádání respektuje i anamnestická fáze modelu Nanda domény.

Anamnestické údaje 6. domény spadají do tří tříd:

 1. třída: Sebepojetí
 2. třída: Sebeúcta
 3. třída: Obraz těla

Ve třídě Sebepojetí se sestra s klientem zabývá údaji:

 • jak klient sám sebe vnímá
 • jak se toto sebehodnocení promítá do jeho psychického stavu, prožívání, chování a jednání
 • jak se sebehodnocení klienta promítá do jeho zdravotního stavu, léčby, do kontaktu se zdravotníky
 • jaké vlivy působí na vnímání sebe sama

Ve třídě Sebeúcta sestra zjišťuje údaje o tom:

 • jak se klient ztotožňuje s vlastní hodnotou, schopnostmi, úspěchem
 • jak se toto povědomí odráží v jeho psychickém stavu, zdravotním stavu, v míře spolupráce při léčbě, v dodržování léčebného režimu
 • jaké faktory ovlivňují sebeúctu

Ve třídě Obraz těla sestra zaznamenává informace:

 • o charakteru mentálního obrazu klienta o svém těle
 • o faktorech, které mění vnímání svého těla klientem
 • o problémech vznikajících na základě poruch zdravotního stavu, které přinášejí změny tělesného schématu

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít