Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Sexuální identita etapa

V 1. třídě Sexuální identita zjišťujeme informace v oblasti ztotožnění se s vlastní sexualitou, ztotožnění se s pohlavím a případnou existenci odchylek a problémů v těchto osobnostních charakteristikách. Zde se i rozhoduje, zda jsou odchylky sexuální orientace přípustné v lidské společnosti, zda nejsou nebezpečné fyzicky, psychicky, případně i morálně.

Základní údaje:

 • charakter vnímání sexuální identity klientem, pocit spokojenosti klienta s ní
 • rozpor mezi sexuální identitou a sexuálním cítěním
 • problémy se sexuální identitou, jejich příčiny a řešení
 • postoje k sexuálnímu chování, roli muže a ženy, k nahotě, k sexuální výchově dětí atd.
 • míra studu klienta při intervencích odhalujících intimní partie těla

Vlivy působící na sexuální identitu:

 • genetické dispozice, vrozené odchylky, aberace, patologický perinatální vývoj
 • anatomické a funkční zvláštnosti nervové, endokrinní, pohlavní soustavy, charakter vyšší nervové činnosti, psychických funkcí, kognitivních funkcí, smyslových funkcí
 • věk, vývojové období, pohlaví
 • osobnost člověka, temperament, charakter
 • vzory a modely sexuálního chování
 • vliv partnerských vztahů na vývoj sexuálního chování a identity
 • vliv sociálních prostředí: rodiny, vrstevnických skupin, školy, profese
 • výchova, vliv sociálního učení (např. vliv fixace sexuálních zážitků v kritickém období psychosexuálního vývoje, např. u homosexuality)
 • vliv životních zkušeností, působení stresu, nadměrná láska dcery k matce
 • multikulturní vlivy (změny sexuální identity jako běžná forma pohlavního života, jako tabu, jako trestná činnost)
 • míra začlenění lidí s neškodnou změnou sexuální identity do společnosti, problémy šikany, posměchu, odsouzení

Důležité údaje:

 • Odchylky v sexuální identitě
  • odchylky v anatomii a fyziologii pohlavních orgánů, odchylky ve vývoji primárních sexuálních charakteristik (chromozomální aberace, adrenogenitální syndrom)
  • změny pohlavní identity – biologického pohlaví či jeho sociokulturního posilování, poruchou ztotožnění se se svým pohlavím, neshoda mezi pohlavím – pohlavní identitou (mužskost, ženskost) a prožíváním sexuální orientace (heterosexuál, bisexuál, homosexuál, transsexuál)
  • změny sexuální/pohlavní role – naučeného pocitu ženskosti/mužskosti, sexuálního chování a vztahů, sexuální dimorfismus
  • důsledky nepřijetí sexuální identity – mentální anorexie, bulimie
  • odchylky ve vývoji sekundárních pohlavních znaků (hirsutismus)
  • parafilie = sexuální deviace: neškodné nebo trestné
   • poruchy v průběhu sexuálního aktu/aktivity – tzv. sexuální perverze: exhibicionizmus, voyeurizmus, frotérství, tušérství, transvestitizmus, sadizmus, masochizmus, sadomasochizmus, patologická sexuální agresivita, agresivní sadizmus, erotografománie, telefonní skatofilie
   • narušení zaměření pohlavního aktu v rámci výběru sexuálních objektů – tzv. sexuální inverze: fetišizmus, fetišistický transvestitizmus, pedofilie, zoofilie, gerontofilie, nekrofilie
   • zneužívání či násilí páchané osobami sexuálně normálními, ale narušenými psychicky (psychopati, psychotici, hypersexuální osobnosti, nezralé osobnosti, alkoholici, mentálně retardované osoby, osoby páchající delikty situačně podmíněné)
   • rozmanité kombinace deviací
   • změny sexuálního chování vyvíjející se a měnící se v čase (z původního heterosexuála se vyvíjí exhibicionista až s orientací na děti)
 • Faktory ovlivňující sexuální identitu
  • mravní zásady společnosti, morálka, etika
  • vývoj postojů, přesvědčení ve vztahu k sexualitě
  • multikultura, etnické a kulturní tradice, vliv náboženství, ale i zákonů
  • očekávání společnosti jako zdroj stresu, psychických poruch
  • ochota partnerů k alternativním způsobům sexu, k experimentování

Specifika u dětí

 • odlišnosti v přístupu pečujících osob k dětem dle pohlaví a pro přípravu na sexuální roli
 • identifikace dítěte s chováním vzoru rodiče a dalších vzorů stejného i opačného pohlaví
 • správný a přirozený sexuální vývoj od dětství, zvládnutí období změn v pubertě a v adolescenci – změn stavby a proporcí těla, funkcí, psychiky, sociálních rolí

Ošetřovatelské diagnózy pro tuto třídu zatím nebyly vyvinuty.

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít