Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Sexualita etapa

Charakteristika 8. Domény

Obsahem je zjištění úrovně saturace lidských potřeb: akceptovat svou sexuální identitu, mít odpovídající sexuální funkce a mít potomky. Rozhovor s klientem o této problematice je ožehavou záležitostí. Je třeba vždy akceptovat odmítnutí klienta sdělovat informace o intimních záležitostech svého života a nenaléhat na něj. Sestra by měla být diskrétní, taktní, zdrženlivá a měla by klientovi stručně předestřít body obsahu rozhovoru o sexualitě, aby se klient ještě před začátkem rozhovoru mohl rozhodnout, zda k němu svolí, zda bude reagovat na všechny jeho části nebo se v některé zdrží sdělení. Pokud je nezbytně nutné, například z hlediska ohrožení zdraví/života či šíření pohlavních infekcí, některé informace získat, přistupuje k rozhovoru s odmítajícím klientem i lékař a sděluje důvody o jeho nutnosti, případně rozhovor vede sám.

Anamnestické údaje spadající do 8. domény rozdělujeme do tří tříd:

 1. třída: Sexuální identita
 2. třída: Sexuální funkce
 3. třída: Reprodukce

Třída Sexuální identita:

 • sexuální orientace klienta, jeho spokojenost s ní a její přijímání
 • odchylky v sexuální orientaci, problémy spojené s nimi
 • příčiny odchylek a problémů
 • vyrovnání se s problémy, účinné způsoby jejich zvládání

Třída Sexuální funkce:

 • charakter sexuálních funkcí
 • saturace sexuálních potřeb a spokojenosti klienta
 • poruchy sexuálních funkcí a jejich příčiny
 • způsoby zvládání problémových situací

Třída Reprodukce:

 • úroveň reprodukčních funkcí
 • plánování potomků
 • problémy s reprodukcí a jejich příčiny
 • způsoby řešení problémů

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít