Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Sexuální funkce etapa

Ve 2. třídě Sexuální funkce mapujeme informace o efektivnosti sexuálního života, spokojenosti klienta se sexuálním životem, o úrovni sexuálních funkcí a o problémech ve schopnosti zapojovat se do sexuálních aktivit. V této třídě hodnotíme anatomické i fyziologické charakteristiky pohlavního systému klienta, zvláštnosti, odchylky i problémy v nich.

Znaky sexuálního zdraví:

 • pozitivní pocit z vlastního zdraví
 • vědomosti o lidské sexualitě
 • shoda mezi sexuálními aktivitami, pohlavní identitou a chováním v roli mužské či ženské
 • uvědomění si vlastních sexuálních pocitů, uspokojení se sexuálním chováním a životním stylem
 • přijetí zodpovědnosti za rozkoš a reprodukci
 • schopnost vytvářet efektivní mezilidské vztahy s oběma pohlavími
 • vyvíjející se hodnotový systém

Schopnost hodnotné sexuální interakce je ovlivněna:

 • poznáním vlastního těla a jeho funkcí
 • poznáním partnera
 • otevřenou komunikací o sexualitě mezi partnery
 • očekáváním partnerů – shoda, rozdíly
 • nároky na saturaci sexuálních potřeb – souhra, rozdílnost
 • ochotou k alternativním způsobům sexu, k experimentování
 • akceptováním funkčních změn věkem
 • přizpůsobením se změnám v rodině, manželství, partnerském vztahu
 • postojem společnosti k sexualitě lidí vyššího věku
 • očekáváním společnosti ve způsobech chování a jednání v rámci sexuální role muže, ženy
 • změnou stereotypů

Základní údaje:

 • úroveň sexuálních funkcí, pocit spokojenosti klienta
 • problémy v sexuálních funkcích, jejich příčiny a zvládání problémů
 • postoje k sexuálním aktivitám
 • anatomické znaky pohlaví, funkční úroveň pohlavního systému, vývojová úroveň
 • odchylky, obtíže, problémy v rámci pohlavního systému, pohlavních znaků

Vlivy působící na úroveň sexuálních funkcí:

 • věk, pohlaví, vývojové období, vývojová zralost, životní etapa
 • genetické dispozice, vrozené vývojové vady zevních i vnitřních pohlavních orgánů, odchylky v obdobích pohlavního vývoje a pohlavního života
 • anatomické a funkční zvláštnosti nervové, endokrinní, pohlavní soustavy
 • charakter vyšší nervové činnosti, psychických funkcí
 • osobnost člověka, temperament, charakter
 • vliv psychické, sociální a tělesné pohody
 • vzory a modely sexuálního chování
 • vliv partnerského vztahu na sexuální funkce
 • vliv zdravotního stavu, nemocí vzhledem k sexuálním funkcím (nemoci kardiovaskulárního systému, poranění míchy, chirurgické zákroky)
 • celkové onemocnění ovlivňující stavbu či funkce orgánů pohlavního systému – gynekologické, urologické, endokrinní, neurologické, neurochirurgické, genetické, infekční, onkologické, náhlé příhody břišní, traumata
 • kvalita a úspěšnost léčby onemocnění (NPB, infekcí)
 • faktory životního stylu (nevhodná výživa, oblečení, sexuální život)
 • stres, psychická nepohoda
 • fyzická vyčerpanost
 • charakter partnerského vztahu, rodinné atmosféry
 • faktory životního prostředí

Důležité údaje, které zjišťujeme v ošetřovatelské anamnéze, jsou:

 • posuzujeme přítomnost znaků sexuálního zdraví
 • posuzujeme schopnost hodnotné sexuální interakce a ovlivňující faktory
 • Poruchy sexuálních funkcí
  • poruchy erekce ve smyslu uspokojit sebe nebo partnerku (diabetik, kardiak)
  • poruchy ejakulace – předčasná
  • neschopnost dosáhnout pohlavního vzrušení
  • vaginismus
  • dyspareunie
  • nepravidelnosti/poruchy menstruačního cyklu
  • změny v sexuálním zájmu o sebe či druhé
  • neschopnost dosáhnout uspokojení, omezení navozená nemocí/léčbou
 • Poruchy menstruačního cyklu
  • poruchy nástupu: menarche praecox, menarche tarda
  • poruchy ukončení menstruačního cyklu: předčasná menopauza, pozdní menopauza
  • poruchy krvácení při zachovaném rytmu: intermenstruační/ovulační krvácení, premenstruační, postmenstruační krvácení
  • poruchy rytmu krvácení: oligomenorea, amenorea, polymenorea
  • poruchy intenzity krvácení: hypomenorea, hypermenorea
  • dysfunkční (acyklické) krvácení: metroragie, amenorea, kryptomenorea
  • další poruchy: dysmenorea, endokrinní syndromy
  • premenstruační syndrom: příznaky psychické, gynekologické, tělesné
  • klimakterický syndrom
 • Odchylky v basální teplotě: křivka basální teploty má monofázický charakter
 • Fluor: množství, barva, zápach, časový výskyt vzhledem k menstruačnímu cyklu/krvácení, doba trvání, související obtíže (pruritus, bolest, změny nálady), typy fluoru: hlenový, zánětlivý, smíšený, trichomonádový (stále odkapávající), mykotický a jiné
 • Související obtíže - bolest, pruritus, nechutenství, snížení fyzické aktivity, únava, návaly horka/zimy, zvýšená tělesná teplota, nezájem o sexuální aktivity, změny nálady
 • Faktory vyvolávající poruchy sexuálních funkcí
  • anatomické abnormality genitálií
  • těhotenství, šestinedělí
  • poruchy tělesné stavby nebo funkcí z důvodu choroby, úrazu, vlivu drogy, onemocnění neurologická, kardiovaskulární, krevní, endokrinní (hypotyreóza, Addisonova choroba), chirurgické zákroky
  • fyzické zneužívání, násilí
  • psychosociální zneužívání
  • nedostatek informací, nesprávné informace o sexualitě
  • únava
  • pochybnosti, hněv, stres
  • konflikt hodnot
  • problémy v rodině, v mezilidských vztazích
  • ztráta nebo chybění partnera
  • zvýšená citlivost, zranitelnost
  • předchozí traumatické sexuální zážitky (odmítnutí)
  • s erekcí spojená bolest, strach, pocity viny, obava o výkonnost u muže
  • nuda, pokles sexuální motivace
  • nesoulad mezi partnery
  • nedostatečná předehra
  • nedostatek soukromí
  • nevhodné nebo chybějící modely sexuálního chování
 • Faktory narušující stavbu či funkci pohlavních orgánů
  • vrozené vývojové vady, vrozené poruchy endokrinního systému, chromozomální aberace
  • onemocnění pohlavního systému: zánětlivá, infekční, venerická, onkologická, náhlé příhody gynekologické, poranění
  • onemocnění jiných systémů: urologické, metabolické, zažívacího systému, neurologické, neurochirurgické, onkologické, náhlé příhody břišní, traumata, genetické, pohlavně přenosné choroby
  • mechanické vlivy: těžká břemena, mnohočetná těhotenství, multiparita, fyzická vyčerpanost
  • vliv léčby: ATB, chemoterapie, chirurgické výkony v dutině břišní a v oblasti pánevní, radioterapie v oblasti pánve/břicha
  • faktory životního stylu: nevhodná výživa, oblečení, hygiena, sexuální život (promiskuita, nepoužívání vhodných ochranných pomůcek, neznalost), stres, psychická nepohoda

Specifika u dětí

 • u chlapců po narození zjišťujeme sestup testes do scrota, fimózu i vrozené vývojové vady - adrenogenitální syndrom, pseudohermafroditismus mužský, hypogonadismus či urologické vady na zevních pohlavních orgánech (epispadie či hypospadie různých typů)
 • u dívek po narození hodnotíme:
  • projevy adrenogenitálního syndromu, hypogonadizmu, ženský pseudohermafroditizmus, extrofie, gynatrezie
  • v novorozeneckém období projevy zvýšeného vlivu mateřských pohlavních hormonů (estrogenů): reakce prsních žláz, drobné krvácení z rodidel, sekrece čirého či bělavého fluoru (fyziologický) nebo zánětlivě změněný (patologický), zející vulva, zduření malých labií
  • novorozenecká hormonální reakce trvá 4 – 6 – 8 týdnů, poté následuje období hormonálního klidu až přibližně do 9/10 let
 • v klidovém období výskyt patologií: fluor (vulvovaginitis), synechia vulvae, krvácení, poranění, cizí tělesa
 • pohlavní znaky puberty: telarche, pubarche, adrenarche, menarche, gonadarche
 • v období adolescence dokončení sexuálních změn, dozrání pro mateřství
 • patologie pohlavního dospívání: fluor fyziologický/patologický, zánět pochvy, dělohy, adnexitis, poruchy menstruačního cyklu: amenorea, kryptomenorea, poruchy cykličnosti, anovulační cykly, metroragia juvenilis, dysmenorea, juvenilní menoragie, úrazy, násilí, cizí tělesa, onkologická onemocnění
 • nejdůležitější problémy u dívek při gynekologických onemocněních: fluor, dysurie, bolesti břicha/podbřišku, změny krvácení, poruchy vývoje sekundárních pohlavních znaků

Způsob nákazy HIV Kapavka - způsoby nákazy a rozvoj symptomů Syfilis - způsoby nákazy a rozvoj symptomů Hypospadie glandulární Proud moči při epispadii Mastektomie Herpes genitalis Condylomata accuminata Mulluscum contagiosum Tvrdý vřed Typy hypospadií přenos HIV kapavka u muže kapavka u ženy gonokokové infekce syfilis

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít