Ošetřovatelská anamnéza

 ? 

Reprodukce etapa

Ve 3. třídě Reprodukce zjišťujeme problémy v oblasti lidské reprodukce. Problémů tohoto charakteru se vyskytuje čím dál více. Rozmnožování patří mezi potřeby člověka, a proto se lidé často velmi usilovně snaží o zajištění svých potomků, jelikož to znamená pro řadu z nich způsob naplnění života. Je to jeden z cílů života, který dává pocit smysluplnosti. Proto nalezení podstaty problému v této oblasti a možností řešení je pro lidi s poruchami reprodukce velmi významné a medicína se v tomto směru intenzivně rozvíjí.

Základní údaje:

 • charakteristika období fertility, výskytu a průběhu pozorovaných změn
 • doba prozatímní infertility
 • domnělé příčiny infertility
 • dosud zvolené způsoby řešení

Vlivy působící na reprodukční schopnosti:

 • genetické dispozice, vrozené vývojové vady (dělohy)
 • anatomické a funkční zvláštnosti endokrinní, pohlavní soustavy
 • věk, pohlaví, vývojová zralost
 • zdravotní stav
 • celkové onemocnění – gynekologické, urologické, endokrinní, genetické, infekční, onkologické, náhlé příhody břišní, traumata
 • kvalita a úspěšnost léčby onemocnění (NPB, infekcí)
 • faktory životního stylu (nevhodná výživa, oblečení, sexuální život)
 • stres, psychická nepohoda
 • fyzická vyčerpanost
 • charakter partnerského vztahu, rodinné atmosféry
 • faktory životního prostředí

Důležité údaje:

 • Poruchy reprodukce
  • neplodnost mužská, ženská
   • mužská: změny v počtu, pohyblivosti, tvaru, kvalitě spermií, v množství ejakulátu
   • ženská: primární, sekundární, genitální (ovariální, tubární, uterinní, cervikální), extragenitální (endokrinopatie, imunologické příčiny, psychogenní příčiny)
  • infertilita/dysfertilita (z důvodu vrozených vývojových vad dělohy, získané nepravidelnosti: inkompetence děložního hrdla, nitroděložní srůsty, chybný vývoj embrya)

Ošetřovatelské diagnózy pro tuto třídu zatím nebyly vyvinuty.

přenos HIV kapavka u ženy gonokokové infekce syfilis

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít