Ošetřovatelské postupy

 ? 

Jednorázové cévkování muže a ženy etapa

Jednorázové cévkování ženy

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • sterilní ženská močová cévka
 • sterilní tampony
 • dezinfekční roztok na periuretrální dezinfekci
 • 1-2 emitní misky
 • čtverce buničiny
 • sterilní zkumavka
 • sterilní rukavice
 • podložka pod nemocnou
 • podložní mísa

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • vhodná poloha – na zádech, pokrčená kolena oddálená od sebe
 • hygiena rodidel

Popis výkonu:

 • informujeme pacientku o zavedení močového katétru a případné spolupráci
 • poučíme pacientku o hygieně rodidel nebo podle zdravotního stavu s hygienou pomůžeme nebo ji provedeme
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • připravíme si pomůcky
 • zajistíme intimitu
 • zajistíme vhodnou polohu pacientky
 • k rodidlům položíme velkou emitní misku nebo ženu uložíme na podložní mísu
 • do další emitní misky odkládáme tampony
 • připravíme si zkumavku pro odběr moči, sterilní tampony v dezinfekčním roztoku a sterilní jednorázovou močovou cévku
 • oblékneme si sterilní rukavice
 • nedominantní rukou rozhrneme labia minor a povytáhneme směrem ke sponě stydké, pohledem zhodnotíme ústí močové trubice
 • třemi stěry – zleva, zprava a jako poslední ústí močové trubice odezinfikujeme vždy ve směru od spony stydké ke konečníku, na každý stěr použijeme nový tampon
 • rukou, kterou jsme prováděli dezinfekci, uchopíme katétr 5–6 cm od zaváděného konce a šetrně zavedeme do močového měchýře, během zavádění druhou rukou stále oddalujeme labia minor
 • necháme moč volně vytékat do připravené emitní misky nebo podložní mísy
 • do sterilní zkumavky odebereme dle ordinace lékaře střední proud moči na bakteriologické vyšetření
 • po vyprázdnění močového měchýře šetrně vytáhneme katétr z močové trubice
 • čtvercem buničiny osušíme rodidla od spony stydké ke konečníku
 • upravíme polohu a lůžko pacientky
 • zajistíme úklid pomůcek
 • odešleme vzorek moči do laboratoře
 • provedeme záznam do dokumentace

Péče o pacientku po výkonu:

 • ženě pomůžeme zaujmout původní polohu a přikryjeme ji

Komplikace:

 • zanesení infekce při nedodržení zásad asepse
 • traumatické poškození močové trubice
 • zavedení močového katétru do pochvy
 • nemožnost zavedení katétru z důvodu anomálií

Jednorázové cévkování muže

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • sterilní mužská močová cévka (druh a velikost dle ordinace lékaře)
 • sterilní tampony
 • sterilní čtverce
 • lubrikant a anestetikum, např. Mesocain gel, Instillagel
 • sterilní pinzeta
 • dezinfekční roztok na periuretrální dezinfekci
 • 1- 2 emitní misky
 • čtverce buničiny
 • sterilní zkumavka
 • sterilní rukavice
 • podložka pod nemocného
 • podložní mísa

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • zajištění soukromí
 • vhodná poloha – na zádech v mírně zvýšené poloze, dolní končetiny volně položené na lůžku
 • hygiena genitálu

Popis výkonu:

 • výkon provádí lékař, sestra asistuje
 • informujeme pacienta o zavedení močového katétru a případné spolupráci
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • připravíme si pomůcky
 • zajistíme intimitu
 • zajistíme vhodnou polohu pacienta
 • lékař si oblékne sterilní rukavice
 • připravíme si zkumavku pro odběr moči, sterilní tampony v dezinfekčním roztoku a sterilní jednorázovou cévku
 • do lůžka pacienta uložíme emitní misky
 • lékaři podáme pinzetu a postupně 3 tampony k dezinfekci zevního ústí močové trubice
 • na sterilní mulový čtverec připravíme lubrikant gel
 • podáme lékaři asepticky sterilní močový katétr
 • zahnutý konec katétru lékař protáhne ve sterilním mulovém čtverci s lubrikantem
 • lékař pomalu zavede cévku do močové trubice
 • vytékající moč zachytí do emitní misky nebo podložní mísy, střední proud moči do zkumavky
 • po vyprázdnění močového měchýře lékař šetrně vytáhne katétr z močové trubice
 • očistíme ústí močové trubice od přebytku lubrikantu
 • upravíme polohu a lůžko pacienta
 • zajistíme úklid pomůcek
 • odešleme vzorek moči do laboratoře
 • provedeme záznam do dokumentace

Péče o pacienta po výkonu:

 • muži pomůžeme zaujmout původní polohu a přikryjeme ho

Komplikace:

 • zanesení infekce při nedodržení zásad asepse
 • traumatické poškození močové trubice
 • nemožnost zavedení katétru z důvodu anomálie močové trubice
 • striktura močové trubice

Proud moče - fyziologický Reziduální objem moči Dezinfekce genitálu ženy při cévkování Typy cévek Typy cévek podle materiálu Oblékání sterilních rukavic

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít