Ošetřovatelské postupy

 ? 

Měření krevního tlaku etapa

Krevní tlak (TK) je tlak krve v tepnách. Krev je do arteriálního systému vháněna levou srdeční komorou při systole. Vyšší hodnotu krevního tlaku naměříme při systole, tj. při kontrakci srdeční komory, a nazýváme ji systolický tlak. Nižší hodnotu naměříme při diastole, tj. při ochabnutí komor, a nazýváme ji diastolický tlak.

Faktory ovlivňující hodnoty krevního tlaku (TK):

 • věk
 • pohlaví
 • rasa
 • denní doba
 • tělesná aktivita
 • stres, silné emoce
 • léky (kardiotonika, vazodilatancia)
 • teplota zevního prostředí
 • krvácení
 • obezita

Hodnocení krevního tlaku (TK) podle naměřených hodnot:

Hodnoty jsou udávány v milimetrech rtuťového sloupce - mmHg (torrech) tak, jak jsou používány ve zdravotnických zařízeních České republiky. Podle Mezinárodní soustavy SI jednotek je jednotkou tlaku 1 pascal (1kPa=7,5 torrů).

Klasifikace

Dle WHO jsou normální hodnoty:

  systolický tlak (mmHg) diastolický tlak (mmHg)
optimální do 120 do 80
normální 120-129 80-84
vyšší normální 130-139 85-89
lehká hypertenze (stupeň 1) 140-159 90-99
střední hypertenze (stupeň 2) 160-179 100-109
těžká hypertenze (stupeň 3) nad 180 nad 110
izolovaná systolická hypertenze nad 140 pod 90

Účel měření:

 • diagnostický
 • léčebný (kontrola kompenzace arteriální hypertenze, udržení optimálního arteriálního tlaku např. při léčbě CMP, edému mozku apod.)

Místa pro měření krevního tlaku (TK):

 • na paži
 • na předloktí
 • pod kolenem (na podkolenní tepně při ICHDK)
 • nad kotníkem (měření kotníkových tlaků při ICHDK)

Metody měření krevního tlaku (TK):

 • Invazivní metoda (přímé měření)
  Podstatou přímého měření arteriálního tlaku je zavedení katétru do arterie, kde je tlak krve konvertován (převáděn) tlakovým převodníkem na elektrický signál, který je následně zesílen a převeden na obrazovku monitoru ve formě křivky a číselné hodnoty.
 • Neinvazivní metody (nepřímé měření)
  • auskultační metoda

Ošetřovatelský postup:

Auskultační metoda měření krevního tlaku (TK):

Pomůcky pro měření TK na paži auskultační metodou

 • lékařská dokumentace, teplotní tabulka
 • fonendoskop
 • tonometr

Příprava pacienta:

 • pacienta seznámíme s výkonem
 • uložíme do vhodné polohy

Popis výkonu:

 • zkontrolujeme fonendoskop a tonometr
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • zajistíme vhodnou polohu vsedě nebo vleže s horní končetinou na podložce obrácenou dlaní vzhůru na úrovni srdce
 • položíme tonometr na rovnou plochu v úrovni srdce nemocného
 • odhalíme paži a rameno nemocného (oděv nesmí tísnit)
 • měříme vždy za stejných podmínek a na stejné horní končetině (na té, kde jsme poprvé naměřili vyšší hodnoty TK)
 • naložíme manžetu tonometru kolem paže asi 2,5 cm nad loketní jamkou, šířku manžety volíme dle konstituce pacienta
 • zajistíme napojení manžety na tonometr a uzavřeme ventil balónku
 • vyhmatáme pulzující tepnu v loketní jamce, nasadíme si do uší fonendoskop
 • přiložíme membránu fonendoskopu na pulzující místo v loketní jamce
 • napustíme manžetu vzduchem pomocí balónku a sledujeme stoupající sloupec rtuti na tonometru
 • napustíme manžetu do výše rtuťového sloupce o 30 torrů vyšší, než je předpokládaná horní hranice TK u nemocného
 • uvolníme ventil balónku a pomalu odpouštíme vzduch z manžety
 • sledujeme klesání rtuťového sloupce
 • zaznamenáme první slyšitelný úder (označuje hodnotu systolického tlaku)
 • zaznamenáme hodnotu posledního slyšitelného úderu (hodnota diastolického tlaku)
 • odstraníme manžetu z paže
 • zaznamenáme naměřenou hodnotu do dokumentace
 • zajistíme dezinfekci membrány fonendoskopu a úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • není nutná

Komplikace:

 • nejsou
 • při příliš častém měření nebo dlouhé insuflaci může dojít k parézám ulnárního nervu, petechiím a ischemické bolesti

TK na paži se nesmí měřit:

 • při poranění na paži
 • na ochrnuté straně po CMP
 • na končetině, kde je arterio-venózní fistula pro dialýzu (A-V shunt)

Dětská manžeta k měření krevního tlaku Digitální tonometr Přiložení manžety digitálního tonometru Náramkový digitální tonometr Rtuťové tonometry Přiložení manžety rtuťového tonometru Měření krevního tlaku digitálním tonometrem Měření krevního tlaku rtuťovým tonometrem

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít