Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/neefektivní tkáňová perfuze (renální) - 00024 etapa

Definice

Snížená hladina kyslíku v krvi s následným selháním výživy tkání na kapilární úrovni.

Příčiny vzniku

 • snížený objem cirkulující krve – hypovolemie
 • zvýšený objem cirkulující krve – hypervolemie
 • přerušení tepenného řečiště
 • přerušení žilního řečiště
 • porucha výměny plynů
 • mechanická redukce žilního nebo tepenného řečiště
 • hypoventilace
 • snížený transport kyslíku  přes alveolární nebo kapilární membránu
 • neshoda ventilace s průtokem krve
 • snížená koncentrace hemoglobinu v krvi
 • nadměrná hladina enzymů
 • změna vazby hemoglobinu ke kyslíku
 • hypotenze
 • periferní vazokonstrikce

Určující znaky

objektivní

 • poruchy krevního tlaku
 • hematurie
 • oligurie
 • anurie
 • zvýšení hodnot močoviny a kreatininu
 • poslechové arteriální šelesty
 • bledost, chlad akrálních částí

Očekávané výsledky

 • pacient má krevní tlak a saturaci kyslíku  ve fyziologickém rozmezí
 • pacient má laboratorní hodnoty močoviny, kreatininu a draslíku ve fyziologickém rozmezí
 • pacient nemá problémy s močením

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti běžný způsob močení a srovnej ho se současnou situací
 • sleduj laboratorní hodnoty močoviny a kreatininu, draslíku, proteinurii
 • sleduj hmotnost
 • sleduj množství, barvu a frekvenci močení

prováděcí intervence

 • prováděj měření krevního tlaku, pulzu a saturace kyslíku
 • měř bilanci tekutin
 • zajisti dietní režim s ohledem na množství přijímaných bílkovin a solí
 • zajisti adekvátní příjem tekutin s ohledem na stav pacienta
 • měř specifickou váhu moči
 • denně kontroluj hmotnost pacienta
 • monitoruj možný rozvoj edému

posílení zdraví

 • edukuj pacienta a rodinné příslušníky o metodách pomáhajících pacientovi v jeho problémech (příprava na dialyzační léčbu), podpora psychoterapeuta
 • edukuj pacienta i jeho rodinu o dietním režimu a příjmu tekutin s ohledem na zdravotní stav

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít