Ošetřovatelské postupy

 ? 

Měření dechu etapa

Dýchání zajišťuje příjem kyslíku a výdej kysličníku uhličitého. Dýchání dělíme na zevní, při kterém dochází k výměně plynů mezi plícemi a krví, a na dýchání vnitřní, které znamená výměnu plynů mezi krví a tkáněmi.

Dýchání je tvořeno vdechem (inspirium) a výdechem (exspirium).

Faktory ovlivňující dýchání (ventilaci):

 • věk
 • pohyb
 • stres
 • prostředí
 • nadmořská výška
 • léky
 • životní styl

Hodnocení dechu podle naměřených hodnot:

Dech je hodnocen počtem vdechů za minutu, hloubkou dýchání a rytmem dýchání, což je pravidelnost inspiria a exspiria.

 • podle počtu dechů
  • eupnoe – normální počet dechů
   • dospělý člověk 16-20 dechů za minutu
   • novorozenec 50-60 dechů za minutu
   • kojenec 35-40 dechů za minutu
   • desetileté dítě 20 dechů za minutu
  • tachypnoe – zrychlené dýchání
  • bradypnoe – zpomalené dýchání
  • apnoe – zástava dýchání
 • podle hloubky dýchání
  • normální
  • povrchní - hypoventilace
  • hluboké - hyperventilace
 • podle dechového rytmu
  • pravidelné
  • Cheyneovo - Stokesovo dýchání – od velmi hlubokého do velmi mělkého dýchání s občasnou apnoickou pauzou (edém mozku)
  • Kussmaulovo dýchání – hluboké a zrychlené dýchání (metabolický rozvrat)
  • Biotovo dýchání – mělké dýchání s apnoickými pauzami (poruchy CNS)
 • podle charakteru (namáhavost)
  • bez námahy
  • dušnost (dyspnoe) – s námahou
  • dýchací šelesty

Účel měření:

 • diagnostický

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky pro měření dechu

 • lékařská dokumentace, teplotní tabulka
 • hodinky

Příprava pacienta:

 • pacientovi nesdělíme, že budeme měřit dech, abychom jeho dechovou frekvenci neovlivnili (zpravidla předstíráme měření tepové frekvence)
 • uložíme do vhodné polohy

Popis výkonu:

 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • sledujeme pohyby hrudníku (jeden vdech a jeden výdech se rovná jeden dech)
 • při počítání dechu sledujeme hodinky
 • při pravidelném dechu stačí počítat 30 sekund
 • při nepravidelném dechu počítáme dech celou 1 minutu
 • kromě počtu dechů hodnotíme pravidelnost, hloubku a charakter dýchání
 • provedeme záznam do dokumentace formou čísla a slovního zhodnocení

Péče o pacienta po výkonu:

 • není nutná

Komplikace:

 • nejsou

Kussmaulovo dýchání Cheyne-Stokesovo dýchání Biotovo dýchání

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít