Ošetřovatelské postupy

 ? 

Podávání injekcí intradermálně etapa

Intradermální injekce je vpravení malého množství léčebného roztoku (0,1 ml) do kůže pod epiderm pomocí injekční stříkačky a jehly.

Účel:

 • preventivní (např. aktivní vakcinace – očkování)
 • diagnostický (např. tuberkulinové, alergologické testy)
 • léčebný (např. symptomatická léčba vakcínou)

Místa aplikace i. d. injekcí

 • ramena v oblasti musculus deltoideus
 • vnější a vnitřní strana předloktí
 • horní část hrudníku v oblasti musculus pectoralis major
 • oblast lopatek musculus trapezius
 • vnější strana stehen v oblasti musculus quadriceps femoris

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • ordinované léky
 • injekční stříkačka 1 ml s kalibrací na setiny mililitru
 • injekční intrakutánní jehla 12 mm
 • emitní miska
 • čtverečky buničiny
 • dezinfekční roztok
 • kontejner na použité jehly
 • podnos

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • vhodná poloha
 • signalizační zařízení v dosahu

Popis výkonu:

 • pacientovi poskytneme informace v rámci své kompetence o účelu aplikace a účincích injekce
 • zkontrolujeme, zda pacient netrpí alergií na daný dezinfekční prostředek
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • vybereme správný lék dle lékařské ordinace
 • zkontrolujeme název, koncentraci, množství, exspiraci, vzhled přípravku a to, zda je lék určen k předepsané aplikaci
 • injekci připravujeme těsně před podáním
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • zkontrolujeme, zda není v injekční stříkačce vzduchová bublina
 • provedeme dezinfekci místa vpichu a dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku
 • vypneme kůži
 • vedeme vpich pod úhlem 15° s otvorem hrotu na aplikační jehle obráceným nahoru
 • aspirujeme a při negativní aspiraci aplikujeme pomalu lék
 • zkontrolujeme správnost aplikace - vytvoření bělavého pupínku o objemu léku v místě aplikace a vpich nekrvácí
 • na místo vpichu čtverečkem nebo tamponem netlačíme, aby se látka nedostala hlouběji nebo se nevytlačila místem vpichu, a nepřelepujeme náplastí
 • během výkonu sledujeme stav pacienta, v případě jakékoliv reakce informujeme lékaře
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem, případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme místo vpichu
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • celkové
  • alergická reakce na podaný lék nebo dezinfekční prostředek
 • místní
  • bolestivá aplikace
  • hematom
  • zanesení infekce
  • vytlačení látky ven nebo hlouběji

Pomůcky k očkování proti TBC

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít