Ošetřovatelské postupy

 ? 

PODÁVÁNÍ LÉKŮ INJEKCEMI etapa

Injekce je vpravení sterilního roztoku do organizmu parenterálním přístupem pomocí injekční stříkačky a jehly.

Účel:

 • preventivní
 • diagnostický
 • léčebný

Místo aplikace:

 • do kůže intradermální - i. d., i. c.
 • pod kůži subkutánní - s. c.
 • do svalu intramuskulární - i. m.
 • do žíly intravenózní - i. v.
 • do tepny intraarteriální - i. a.
 • do kloubů intraartikulární
 • do páteřního kanálu intrathekální

Ošetřovatelský postup při přípravě injekcí:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • ordinované léky v ampulce nebo lahvičce
 • ředicí roztok dle příbalového letáku
 • čtverečky buničiny
 • dezinfekční roztok
 • sterilní injekční stříkačka a jehla
 • emitní miska
 • polštářková náplast
 • kontejner na použité jehly

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • vyprázdnění
 • vhodná poloha
 • signalizační zařízení v dosahu
 • vhodné místo k aplikaci injekce

Popis výkonu:

 • pacientovi poskytneme informace v rámci své kompetence o účelu aplikace a účincích injekce
 • zkontrolujeme, zda pacient netrpí alergií na daný dezinfekční prostředek, popř. lék
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • vybereme správný lék dle lékařské ordinace
 • zkontrolujeme název, koncentraci, množství, exspiraci, vzhled přípravku a to, zda je lék určen k předepsané aplikaci
 • injekci připravujeme těsně před podáním

Ampule:

 • sklepeme roztok pod krček ampule
 • provedeme dezinfekci hlavy ampule, dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku a odlomíme
 • zkontrolujeme pohledem, zda do ampule nevnikly úlomky skla
 • nasajeme lék do injekční stříkačky (dáváme pozor, abychom nezasouvali konus jehly do ampule, je nesterilní)
 • v případě potřeby naředíme roztokem k ředění dle příbalového letáku (např. F1/1, G 5%, voda pro injekce)

Lék v lahvičce:

 • odstraníme ochranný kryt
 • provedeme dezinfekci gumové zátky, dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku
 • v případě, že je lék v práškové formě, naředíme roztokem k ředění dle příbalového letáku (např. F1/1, G 5%, voda pro injekce)
 • necháme lék dokonale rozpustit a poté nasajeme do injekční stříkačky

Společný postup:

 • nasadíme aplikační injekční jehlu a označíme si injekční stříkačku jménem pacienta
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacient zaujme požadovanou polohu
 • provedeme dezinfekci místa vpichu, dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku a aplikujeme injekci
 • přelepíme místo vpichu polštářkovou náplastí
 • během výkonu sledujeme stav pacienta, v případě jakékoliv komplikace informujeme lékaře
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem, případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít