Ošetřovatelské postupy

 ? 

Podávání injekcí subkutánně etapa

Subkutánní injekce je vpravení malého nebo středního objemu léku (1-2 ml) do podkoží pomocí injekční stříkačky a jehly.

Účinek léku nastupuje za 10-20 minut.

Účel:

 • léčebný
 • výjimečně diagnostický

Místa aplikace s. c. injekcí

 • zevní strana paže v oblasti musculus biceps brachií
 • oblast břicha v oblasti musculus rectus abdominis
 • oblast dorzogluteální v oblasti musculus gluteus medius
 • zevní strana stehen v oblasti musculus quadriceps femoris

Místo vpichu je důležité, neboť může ovlivnit účinnost podaného léku, např. inzulin se z oblasti břicha vstřebává rychleji než z hýždí; rychlost vstřebávání závisí na hloubce vpichu a na tukové vrstvě.

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • ordinované léky
 • injekční stříkačka 1-2 ml
 • injekční subkutánní jehla 25-30 mm
 • inzulinová stříkačka U-100
 • inzulinové pero
 • originální stříkačka s fixní jehlou
 • emitní miska
 • čtverečky buničiny
 • dezinfekční roztok
 • kontejner na použité jehly
 • podnos
 • polštářková náplast

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • vhodná poloha
 • signalizační zařízení v dosahu

Popis výkonu:

 • pacientovi poskytneme informace v rámci své kompetence o účelu aplikace a účincích injekce
 • zkontrolujeme, zda pacient netrpí alergií na daný dezinfekční prostředek, popř. lék
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • vybereme správný lék dle lékařské ordinace
 • zkontrolujeme název, koncentraci, množství, exspiraci, vzhled přípravku a to, zda je lék určen k předepsané aplikaci
 • injekci připravujeme těsně před podáním
 • označíme injekční stříkačku jménem pacienta, názvem a dávkou léku
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • zkontrolujeme, zda není v injekční stříkačce vzduchová bublina
 • provedeme dezinfekci místa vpichu a dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku
 • upozorníme pacienta na vpich
 • vytvoříme kožní řasu
 • injekční jehlu zavádíme pod úhlem 45°
 • aspirujeme a při negativní aspiraci pomalu lék aplikujeme
 • přiložíme čtvereček buničiny a rychle vytáhneme jehlu
 • místo vpichu můžeme lehce masírovat (výjimkou je aplikace antikoagulancií a inzulinu)
 • při aplikaci antikoagulacií zavádíme injekční stříkačku s fixní jehlou  pod úhlem 90° s držením kožní řasy po dobu aplikace a bez aspirace
 • místo vpichu přelepíme polštářkovou náplastí
 • během výkonu sledujeme stav pacienta, v případě jakékoliv reakce informujeme lékaře
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem, případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme místo vpichu
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • celkové
  • alergická reakce na podaný lék
 • místní
  • zanesení infekce
  • bolestivá aplikace
  • hematom
  • lipodystrofie
  • aplikce do svalu, cévy

Rychle působící inzulin - křivka působení Střednědobý inzulin - křivka působení Střednědobý inzulin s prolongovaným účinkem - křivka působení Dvoufázový (premixovaný) inzulin - křivka působení Dlouhodobý inzulin - křivka působení Léky k injekční aplikaci v lékárně Clexane Místa vpichu s.c.injekcí

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít