Ošetřovatelské postupy

 ? 

Podávání injekcí intramuskulárně etapa

Intramuskulární injekce je vpravení účinného léku do svalu v objemu 1-20 ml.

Účinek léku nastupuje za 5-10 minut.

Účel:

 • profylaktický
 • léčebný

Místa aplikace i. m. injekcí

 • střední hýžďový sval musculus gluteus medius
 • velký hýžďový sval musculus gluteus maximus
 • stehenní sval musculus quadriceps femoris – musculus vastus lateralis – zevní strana
 • střední třetina stehenního svalu – vhodné zejména pro aplikaci u dětí

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • ordinované léky
 • injekční stříkačka 1-20 ml
 • injekční intramuskulární jehla 38-76 mm
 • emitní miska
 • čtverečky buničiny
 • dezinfekční roztok
 • polštářková náplast
 • kontejner na použité jehly
 • podnos

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • vhodná poloha
 • signalizační zařízení v dosahu

Popis výkonu:

 • pacientovi poskytneme informace v rámci své kompetence o účelu aplikace a účincích injekce
 • zkontrolujeme, zda pacient netrpí alergií na daný dezinfekční prostředek, popř. lék
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • vybereme správný lék dle lékařské ordinace
 • zkontrolujeme název, koncentraci, množství, exspiraci, vzhled přípravku a to, zda je lék určen k předepsané aplikaci
 • injekci připravujeme těsně před podáním
 • označíme injekční stříkačku jménem pacienta, názvem a dávkou léku
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • pacient zaujme požadovanou polohu
 • zkontrolujeme, zda není v injekční stříkačce vzduchová bublina
 • provedeme dezinfekci místa vpichu, dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku
 • upozorníme pacienta na vpich
 • napneme kůži v místě vpichu
 • zavádíme injekční jehlu rychlým pohybem pod úhlem 90° (u dětí a kachektických nemocných můžeme provést kožní řasu a jehlu zavádíme pod úhlem 60°)
 • aspirujeme a při negativní aspiraci pomalu lék aplikujeme
 • přiložíme čtvereček buničiny a rychle vytáhneme jehlu
 • místo vpichu můžeme lehce masírovat
 • přelepíme polštářkovou náplastí
 • během výkonu sledujeme stav pacienta, v případě jakékoliv reakce informujeme lékaře
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem, případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme místo vpichu
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • celkové
  • alergická reakce na podaný lék nebo dezinfekční prostředek
 • místní
  • bolestivá aplikace
  • zanesení infekce
  • hematom
  • nabodnutí kosti
  • nabodnutí sedacího nervu
  • vpravení léku do podkoží nebo žíly
  • zalomení jehly
  • mikroembolizace
  • zanesení dezinfekčního roztoku do organizmu

Aplikace injekce do svalu Aplikace vitamínu K novorozenci Natahování léku do stříkačky Popis injekční stříkačky Průchod nervu sedacího hýžďovým svalem Vyhmatání místa vpichu pro i.m.aplikaci do hýžďového svalu Aplikace i.m. injekce do hýžďového svalu Aplikace i.m. injekce do stehenního svalu

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít