Ošetřovatelské postupy

 ? 

Podávání injekcí intravenózně etapa

Intravenózní injekce je vpravení účinného léku do žíly výhradně ve formě vodného roztoku.

K aplikaci i. v. injekcí lze využívat zavedených periferních a centrálních žilních vstupů.

Intravenózní injekci aplikuje lékař nebo pověřená registrovaná sestra nebo neregistrovaná sestra pod odborným dohledem.

Účel:

 • diagnostický
 • léčebný

Místa aplikace i. v. injekcí

 • vena metacarpeae
 • vena cephalica
 • vena basilica
 • vena mediana cephalica
 • vena mediana basilica
 • vena mediana cubiti

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • ordinované léky
 • ředicí roztok
 • injekční stříkačka
 • injekční ředicí a intravenózní jehla 40-60 mm
 • nesterilní rukavice
 • emitní miska
 • škrtidlo
 • podložka pod končetinu
 • čtverečky buničiny
 • dezinfekční roztok
 • náplast k přelepení místa vpichu
 • nádoba na infekční materiál
 • podnos
 • injekční stříkačka s fyziologickým roztokem na proplach periferního nebo centrálního žilního vstupu

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • vhodná poloha (vleže, popř. v polosedě v aplikačním křesle)
 • signalizační zařízení v dosahu

Popis výkonu:

 • pacientovi poskytneme informace v rámci své kompetence o účelu aplikace a účincích injekce
 • zkontrolujeme, zda pacient netrpí alergií na daný dezinfekční prostředek, popř. lék
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • vybereme správný lék dle lékařské ordinace
 • zkontrolujeme název, koncentraci, množství, exspiraci, vzhled přípravku a to, zda je lék určen k předepsané aplikaci
 • injekci připravujeme těsně před podáním
 • nasajeme lék do injekční stříkačky (ampulku nebo lahvičku necháme na podnose pro kontrolu)
 • nasajeme do injekční stříkačky do léku ředicí roztok (druh a množství se řídí doporučeními příbalového letáku)
 • práškovou formu léku naředíme ředicím roztokem (druh a množství se řídí doporučeními příbalového letáku), necháme dokonale rozpustit a nasajeme do injekční stříkačky
 • nasadíme aplikační jehlu
 • označíme injekční stříkačku jménem pacienta, názvem a dávkou léku
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • zkontrolujeme, zda není v injekční stříkačce vzduchová bublina
 • oblékneme si rukavice
 • chráníme lůžko a oděv pacienta před znečištěním
 • vybereme vhodné místo vpichu
 • přiložíme škrtidlo 5-10 cm nad předpokládané místo vpichu
 • provedeme dezinfekci místa vpichu a dodržíme expoziční dobu dezinfekčního roztoku
 • upozorníme pacienta na vpich
 • napneme kůži
 • zavedeme jehlu do žíly
 • aspirujeme krev
 • při pozitivní aspiraci povolíme škrtidlo a velmi pomalu lék aplikujeme
 • přiložíme čtvereček buničiny a rychle vytáhneme jehlu
 • přidržujeme čtvereček mírným tlakem až do doby, kdy místo vpichu nekrvácí, nebo poučíme pacienta
 • přelepíme místo vpichu náplastí
 • po aplikaci do periferního nebo centrálního žilního vstupu provedeme proplach fyziologickým roztokem
 • během výkonu sledujeme stav pacienta, v případě jakékoliv reakce informujeme lékaře
 • poučíme pacienta, aby byl ještě minimálně 20 minut v klidu, a kontrolujeme jeho zdravotní stav
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace, stvrdíme podpisem, případně razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme místo vpichu
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

Komplikace:

 • místní
  • paravenózní podání
  • hematom
  • zánět žíly – flebitida
  • alergická reakce na dezinfekční prostředek
 • celkové
  • vzduchová embolie
  • katétrová sepse
  • příznaky rychlého podání
  • alergická reakce na podávaný lék
  • záměna léku

Aplikace injekce do žíly Léky k injekční aplikaci v lékárně Natahování léku do stříkačky Infuzní pumpa Příprava léků na vyšetřovně Antibiotika v infuzním roztoku Proplach žilního vstupu Cévní řečiště ruky Cévy na horní končetině Popis injekční stříkačky

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít