Ošetřovatelské postupy

 ? 

Zavedení periferního žilního katétru etapa

Periferní žilní vstup je invazivní vstup do krevního řečiště.

Účel:

 • aplikace intravenózních léků
 • podávání krevních derivátů
 • parenterální výživa
 • doplnění tekutin

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace
 • sterilní periferní žilní katetr (druh dle předpokládané doby zavedení a medikace)
 • Esmarchovo obinadlo (škrtidlo s přezkou)
 • desinfekce na pokožku
 • nesterilní gumové rukavice
 • buničité čtverečky
 • emitní miska
 • kontejner na jehly
 • injekční stříkačka s 10 ml F1/1
 • zátka nebo mandrén k uzavření i.v. vstupu
 • náplast
 • nůžky
 • pruban
 • sterilní krytí určené pro periferní žilní katetr
 • podložka ke krytí lůžka a osobního prádla pacienta
 • spojovací hadička (dětský set)

Příprava pacienta:

 • seznámení s výkonem
 • výběr vhodného místa pro zavedení katetru (vv.metacarpae, v. cephalica,v. basilica, v. mediana cubiti – nouzově)

Popis výkonu:

 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • zajistíme vhodnou polohu končetiny a vypodložíme podložkou
 • přiložíme Esmarchovo obinadlo na vybranou končetinu přibližně 5 cm nad předpokládaným místem vpichu
 • upřesníme místo vpichu
 • navlékneme si gumové rukavice
 • místo vpichu dezinfikujeme
 • upozorníme pacienta na vpich
 • zavedeme katetr, zkontrolujeme, zda je krev v komůrce kanyly, povytáhneme zaváděcí jehlu a dál zasunujeme pouze samostatný plastový katetr
 • uvolníme zaškrcenou končetinu
 • stiskneme žílu nad místem uložení katetru a odstraníme zaváděcí jehlu
 • napojíme spojovací hadičku s fyziologickým roztokem a propláchneme a vyzkoušíme návrat krve do katetru
 • sledujeme místo nad zavedením katetru a zjišťujeme reakci pacienta
 • spojovací hadičku uzavřeme zátkou nebo napojíme infúzi
 • ošetříme, desinfikujeme a sterilně přelepíme místo vpichu
 • provedeme označení i.v. vstupu dle zvyklostí pracoviště (datum zavedení, datum převazu, jméno sestry provádějící zavedení nebo převaz vstupu)
 • zaznamenáme výkon do dokumentace

Péče o pacienta po výkonu:

 • pravidelně kontrolujeme místo vpichu (dle zvyklostí pracoviště nebo standardu oš. péče) a hodnotíme dle klasifikace Maddona

Komplikace:

 • alergická reakce na dezinfekční prostředek nebo náplast
 • zavedení kanyly paravenózně s následným rozvojem hematomu a otoku
 • zanesení infekce, vznik flebitidy
 • embolie (vzduchová, krevní sraženinou)
 • napíchnutí nervu
 • napíchnutí arterie

Pomůcky k zavedení flexily Flexila - detail Flexila s vytaženým mandrénem Natahování léku do stříkačky Proplach žilního vstupu Fixace periferního žilního vstupu Cévní řečiště ruky Cévy na horní končetině Zavedení perif. žilního vstupu

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít