Ošetřovatelské postupy

 ? 

Odběr krve dárci na transfuzním oddělení etapa

Odběr krve a její zpracování se provádí na transfuzním oddělení. Příprava materiálu k odběru i vlastní odběr krve podléhá standardizaci.

Pomůcky:

 • odběrová souprava – vaky s resuspenzními roztoky
 • zkumavky pro odběr vzorků
 • stojan na zkumavky
 • pryžové obinadlo
 • dezinfekční prostředky
 • sterilní náplast s polštářkem
 • ochranné pomůcky – nesterilní rukavice
 • odběrové váhy
 • ruční svářecí kleště
 • papírová náplast
 • nůžky
 • sendviče s odběrovými čísly – v podobě čárových kódů
 • terminál počítače
 • PC se systémem pro přenos záznamů odběru z odběrové váhy

Postup:

 • umístění dárce na příslušné odběrové lůžko
 • ověření totožnosti dárce
 • zadání dat o dárci do počítače
 • kontrola propuštění dárce k odběru lékařem (typ odběru – běžný odběr či erytrocytoferéza)
 • výběr odpovídajícího typu odběrové soupravy dle požadavků
 • kontrola odběrové soupravy (neporušenost, roztoky)
 • zadání údajů o odběrové soupravě a odběrovém zařízení do počítače (číslo šarže a segmentu odběrové soupravy, typ antikoagulačního roztoku a číslo odběrového zařízení)
 • nalepení čárových kódů na vaky odběrové soupravy
 • nalepení čárových kódů na zkumavky určené k odběru vzorků krve pro vyšetření v zákonem předepsaných testech
 • příprava odběrových vah: displej vah ukazuje přednastavené doporučené množství – 473 g; uložení odběrové soupravy a vynulování vah
 • zatažení paže gumovým obinadlem
 • příprava místa vpichu (odmaštění kůže a dezinfekce loketní jamky)
 • venepunkce, fixace hadičky odběrového setu náplastí
 • překrytí místa vpichu sterilním krytím (sterilní náplast, čtverec, náplast)
 • odběr krve do satelitního váčku odběrového setu, zatavení hadičky od satelitního váčku
 • spuštění odběrového zařízení (sejmutím čárového kódu odběru a čárového kódu obsluhy)
 • odběr vzorků krve k vyšetření v zákonem předepsaných testech do předem označených zkumavek z naplněného satelitního váčku odběrové soupravy: KO, KS + Rh faktor, infekční markery – HBsAg, HCV, HIV, syfilis
 • provedení vlastního odběru - jakmile začne krev protékat přes čidla odběrového zařízení do vaku odběrové soupravy uložené na misce váhy, začne se miska s vakem kývat a mísit přitékající krev s antikoagulačním roztokem
 • kritéria pro standardní odběr:
  • odběr jednotky plné krve je 450 ml/473g
  • čas odběru je 10minut
  • důležité je také sledovat průtok krve na displeji odběrového zařízení (dostatečný a nepřerušovaný)
 • sledování okolí místa venepunkce a zdravotního stavu dárce během odběru
 • ukončení odběru (automatické zaškrcení odběrové linky, signalizace vah zvukovým signálem, zavaření a oddělení hadičky od vaku a od venepunkční jehly ručními svářecími kleštěmi)
 • zrušení venepunkce (sejmutí škrtidla z paže, vytažení jehly, kontrola sterilního krytí místa vpichu a jeho komprese rukou)
 • kontrola vaku s odebranou plnou krví, ošetření vaku (zatavení konce hadičky pomocí svářecích kleští)
 • zaznamenání času ukončení odběru na vak (nutné pro klidovou fázi odebrané krve)
 • umístění zkumavek k povinným vyšetřením do označených stojanů podle jejich vyšetření v laboratořích
 • záznamy z odběru jsou automaticky přeneseny do PC (číslo odběru, doba odběru, množství, odběrová váha a operátor/sestra)

Péče o dárce po odběru krve:

 • kontrola zdravotního stavu dárce
 • kontrola místa venepunkce
 • občerstvení dárce (tekutiny, pečivo, žeton na kávu, poukázka na občerstvení)
 • v případě komplikací je přivolán lékař

Komplikace po odběru:

 • nevolnost, závrať, mdloby, kolaps
 • opatření – uložení dárce do autotransfuzní polohy a přivolání lékaře, který podle stavu dárce rozhodne o dalším postupu: podání infuzí, odeslání dárce na akutní příjem (nutná kontrola každého dárce při poranění a po pádu)
 • každá nežádoucí reakce dárce na odběr je zaznamenána do dokumentace

Dokumentace uchovávaná na transfuzním oddělení:

 • denní přehled odebraných dárců – datum, číslo odběru a totožnost dárce
 • denní přehled odmítnutých/neodebraných dárců
 • denní přehled odběrů – šarže použité odběrové soupravy, číslo segmentu na vaku, číslo odběrových vah, jméno a kód odebírající sestry
 • deník „Reakce dárců po odběru“ – podrobný popis všech nežádoucích reakcí dárců
 • deník „Neúspěšné odběry“ – podrobný popis komplikací při odběru (přepichy, neúspěšné odběry a jejich důvody)
 • seznam použitého spotřebního materiálu k odběru s uvedením šarže a exspirace (odběrové soupravy, zkumavky na odběr vzorků krve k vyšetření)
 • dokumentace o možnosti používání přístrojové techniky (validační listy/technický servis – pro odběrové váhy, ruční svářecí kleště)
 • uživatelský manuál na obsluhu odběrových vah
 • uživatelský manuál na obsluhu ručních svářecích kleští
 • provozní deníky přístrojové techniky (zápis pravidelné údržby přístroje, zápis poruch a provedených oprav přístroje a zápis provedených pravidelných technických kontrol – validací)

Transfuzní oddělení - čekárna pro dárce krve Odběrové lůžko pro dárce krve Odběrové váhy s vakem Vaky na odběr krve s odběrovými zkumavkami Sterilní svářečka Jehla odběrového setu Krytí jehly s odběrovým setem Odběr krve dárci na transfuzním oddělení

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
<<
loga
Zavřít