? 

Výživa/hydratace/riziko deficitu tělesných tekutin - 00028 etapa

Definice

Ohrožení vaskulární, intersticiální nebo intracelulární dehydratací.

Rizikové faktory

 • ztráta tekutin abnormálními cestami (drény, žaludeční sonda)
 • ztráta tekutin normálními cestami (stolice, moč, pocení, vydechované páry vzduchu)
 • medikace
 • děti a osoby vyššího věku
 • snížená možnost přijímat tekutiny z důvodu  snížené mobility
 • extrémní hmotnost
 • nedostatek vědomostí týkajících se množství  tělesných tekutin
 • stavy ovlivňující potřebu tekutin (hypermetabolické stavy)
 • krvácení

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí možnému riziku  deficitu tekutin
 • pacient zná individuální  rizikové faktory
 • pacient  sleduje v rámci prevence příjem a výdej tělesných tekutin
 • pacient zná doporučený denní příjem tekutin

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť celkový stav pacienta (věk, vědomí, duševní stav)
 • posuď dostupnost tekutin pro pacienta s ohledem na jeho celkový stav
 • sleduj ztráty tekutin
 • sleduj základní vitální funkce (ortostatická hypotenze, tachykardie, horečka)
 • sleduj kožní turgor
 • sleduj stav sliznic
 • sleduj laboratorní výsledky (hemoglobin, hematokrit, elektrolyty, urea, kreatinin)

prováděcí intervence

 • měř a zaznamenávej tělesnou váhu
 • zajisti pitný režim (se zřetelem na rovnoměrný příjem tekutin)

posílení zdraví

 • seznam pacienta s účinky medikace
 • doporuč pacientovi sledování příjmu tekutin a jídla, sledování vyprazdňování moči a stolice během dne
 • seznam pacienta s rizikovými faktory

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links středa 20. ledna 2021 04:25