Terapie

 ? 

Antiuratika etapa

 • léčiva používaná v terapii dny

příčiny

 • primární dna (uratická artritida) je geneticky podmíněná porucha metabolizmu purinů
 • je charakterizovaná zvýšenou koncentrací kyseliny močové v séru (hyperurikemie)
 • sekundární hyperurikemie a dna vzniká při nadměrném rozpadu nukleotidů (např. u nádorových onemocnění) nebo při sníženém vylučování kyseliny močové

projevy

 • v chrupavkách a kloubech se ukládají soli kyseliny močové (uráty)
 • dochází ke vzniku zánětlivých změn, které mohou vyústit až v degenerativní kloubní změny
 • klasickým projevem je akutní záchvat dny – vzniká často v noci, většinou na kloubu palce u nohy (kloub značně bolí, je zarudlý); opakované záchvaty vedou k trvalému poškození kloubů

léčba

 • cílem je předcházet záchvatům
 • dlouhodobě snížit koncentraci kyseliny močové, a to snížením tvorby kyseliny močové nebo zvýšením jejího vylučování
 • potlačit ukládání urátů do kloubů
 • zabránit degenerativním změnám

Antiuratika dělíme na dvě základní skupiny

léčiva potlačující projevy akutního záchvatu

nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) - ibuprofen, diklofenak, indometacin

 • jsou lékem volby akutního zánětu
 • akutní bolest vyžaduje krátkodobé podávání
 • inhibují syntézu prostanglandinů

kolchicin

 • přirozený alkaloid z ocúnu
 • je účinný pouze u akutního zánětu dnu, u jiných forem zánětu je neúčinný
 • zabraňuje migraci leukocytů k postiženému kloubu – důsledkem je potlačení zánětlivé reakce

nežádoucí účinek

  • průjmy

glukokortikoidy

 • podávají se při neúčinnosti nebo nesnášenlivosti předchozí terapie intramuskulárně nebo přímo do ložiska záchvatu

léčiva podávaná preventivně v období mezi dvěma záchvaty

 • cílem je předcházet záchvatům, tzn. dlouhodobě snížit koncentraci kyseliny močové, a to buď snížením její tvorby, nebo zvýšením jejího vylučování
 • tím se potlačí ukládaní solí kyseliny močové (urátů) do kloubů a zabrání se degenerativním kloubním změnám

urikostatika - probenecid, benzbromaron

 • zvyšují vylučování kyseliny močové a snižují tím její množství v organizmu
 • podávají se dlouhodobě
 • je nutné dodržovat dostatečnou diurézu a alkalizovat moč

nežádoucí účinky

  • poškození ledvin urátovou krystalurií
  • alergické dermatitidy

léčiva blokující syntézu kyseliny močové - allopurinol

 • brání přeměně purinů na kyselinu močovou
 • nevede k tvorbě urátových kamenů, a proto je vhodný i u nemocných s močovými kameny
 • je vhodný u všech typů dny

nežádoucí účinky

  • kožní alergie
 • nezbytné u léčby dny je snížení hladiny kyseliny močové dietou, tj. omezit potravu s vysokým obsahem purinů (maso a zejména alkohol)

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít