Terapie

Kapitola terapií obsahuje mimo jiné celou speciální farmakologii. Texty o indikačních skupinách léků poskytují informace o léčivech i jejich účincích na lidský organizmus. Jsou zde dále zařazeny texty, které jsou doplňkem informací v lékařských diagnózách. Podávají ucelený přehled např. o předoperační přípravě a základní pooperační péči o pacienta na chirurgických jednotkách, o onkologické terapii, rehabilitačním ošetřovatelství atd.

Informace jsou zobecněné a platné pro všechny pacienty. V jednotlivých popisech onemocnění jsou pak informace o terapiích specifikované podle typu choroby. Jednotlivé terapeutické postupy jsou doplněny fotodokumentací, schématy, animacemi či videoukázkami.
 
loga
Zavřít