Terapie

 ? 

Anthelmintika etapa

 • jsou léčiva používaná k eliminaci helmintů (červů) z organizmu
 • nákaza helminty je velmi častá v tropických a subtropických oblastech Asie a Afriky
 • i u nás se vyskytují některé typy helmintů
 • účinná léčba může být někdy obtížná, protože závisí na životním cyklu parazita
 • někdy vývoj helminta probíhá i ve více mezihostitelích

Helmintózy vyskytující se ve střední Evropě

Enterobióza

 • střevní napadnutí způsobené roupem dětským ( Enterobius vermicularis )
 • nejčastěji onemocnění dětského věku, šířící se zejména v kolektivních zařízeních
 • jediným hostitelem je člověk, u něhož se parazit vyvíjí ve střevě, jinak svého hostitele nepoškozuje
 • samičky červa v noci obvykle vylézají z análního otvoru a kladou v jeho oblasti vajíčka
 • projevy – svědění v oblasti konečníku, neklidný spánek

Akarióza (syn. askaridóza)

 • onemocnění vyvolané škrkavkou dětskou ( Ascaris lumbricoides )
 • jde o červa parazitujícího v tenkém střevě, dorůstá délky 30-35 cm
 • člověk se infikuje vajíčky, kterými jsou kontaminovány potraviny nebo tekutiny
 • z vajíček se vylíhnou larvy, které penetrují stěnou střeva do krevního oběhu a mízních cest a jsou roznášeny nejčastěji do plic a do jater
 • pohyb larev vede k napadení tkání – např. v plicích vznikají zánětlivá ložiska, postižený trpí kašlem, dušností, může se vyvinout pneumonie
 • škrkavka psí ( Toxocara canis )a škrkavka kočičí  ( Toxocara cati ) – způsobují toxokarózu – zdrojem nákazy jsou nejčastěji dětská pískoviště potřísněná výkaly volně pobíhajících psů a koček; z vajíček se v trávicím traktu vyvinou larvy a cyklus se opakuje
 • projevy toxokarózy – opakované záněty plic, zvětšená slezina
 • důkaz – v krevním obrazu je typická eozinofilie

léčba

 • antinematodika
  • při léčbě nákazy roupem nebo škrkavkou

albendazol

 • jediné účinné anthelmintikum proti všem vývojovým stadiím helmintů

nežádoucí účinky

  • nauzea, zvracení
  • bolesti hlavy, závratě, horečka

kontraindikace

  • těhotenství, u kojících žen

pyrvinium

  • účinný pouze proti roupům
  • doporučuje se přeléčit všechny členy rodiny
  • léčivo barví stolici jasně červeně

piperazin

  • nejstarší anthelmintikum
  • účinný na roupy a škrkavky, avšak nepůsobí na larvální stadia škrkavky

mebendazol, tiabendazol, pyrantel

  • hubí larvální stadium i dospělá stadia parazitů
  • širokospektrá anthelmintika

Trichurióza (syn. trichocefalóza, trichuriáza)

 • střevní helmintóza způsobená vlasovcem (tenkohlavcem) bičíkovým ( Trichuris trichiura )
 • helmintózy typické pro teplejší klimatická pásma
 • parazit se živí rozpadlou tkání a krví
 • z trávicího traktu se nešíří do dalších tkání a orgánů
 • projevy – bolesti břicha, průjmy

léčba

mebendazol, albendazol

Trichinelóza (syn. trichinóza)

 • tkáňová helmintóza způsobená červem – svalovcem stočeným ( Trichinella spiralis )
 • zdrojem nákazy je konzumace nedostatečně tepelně upraveného vepřového masa, zejména mas
 • z divokých zvířat, které může obsahovat boubele s larvami (= trichiny)
 • v trávicím traktu se larvy z boubelí uvolňují a krevními a lymfatickými cestami jsou roznášeny do různých orgánů a do kosterního svalstva
 • projevy
  • horečka, zimnice, dušnost
  • poruchy srdečního rytmu v důsledku postižení srdeční svaloviny
  • zánět mozkových blan a mozkové tkáně
  • zánět plic
  • pocity zmatenosti, vyčerpanosti, pocení
  • onemocnění je nebezpečné pro starší lidi

léčba

albendazol

Tenióza

 • onemocnění je způsobeno tasemnicí bezbrannou ( Taenia saginata – tasemnice hovězí) – dorůstá délky 10 metrů; průběh onemocnění je méně závažný
 • nebo je onemocnění způsobeno tasemnicí ozbrojenou ( Taeniasolidum – tasemnice prasečí) – dorůstá délky 3 metrů; průběh onemocnění je závažnější
 • zdrojem infekce pro člověka je požití syrového nebo nedovařeného hovězího nebo vepřového masa
 • hovězí dobytek nebo prase je nezbytným mezihostitelem pro larvální vývoj
 • hlavní nebezpečí nákazy pro člověka spočívá v tvorbě a ukládání boubelů (boubel = cysticerkus, a proto i označení jako cysticerkóza)
 • z boubele se vytvoří larva tasemnice a podle umístění v lidském organizmu, např. v mozku nebo ve srdeční svalovině, může vyvolat nejrůznější potíže

projevy

  • většina pacientů je bez obtíží
  • neurčité bolesti břicha, průjmy
  • občas úbytek na váze

léčba

 • anticestodika
  • léčiva používaná proti tasemnicím

niklosamid

  • působí na všechny typy tasemnic
  • usmrcuje pouze dospělé formy, tzn. hlavičky a články
  • neničí vajíčka a ani larvy tasemnic
  • je nerozpustný, proto se neabsorbuje z trávicího traktu
  • hlavička se odpojí a celá tasemnice je peristaltikou vypuzena ze střeva

nežádoucí účinky

  • jsou zanedbatelné
  • doporučuje se vyloučit alkohol

Echinokokóza

 • závažné postižení organizmu vyvolané měchožilem zhoubným ( Echincoccus granulosus – nazývaný také tasemnice psí podle hlavního hostitele psa, vlka nebo lišky)
 • nejvíce ohroženy jsou především děti
 • po spolknutí vajíček se vyvíjejí larvy, které se portálním oběhem dostávají do jaterní tkáně a krevním oběhem do dalších orgánů
 • po zahnízdění ve tkáních se vytvoří boubele a z nich cysty, které jsou však větší
 • projevy - tlačí na okolní tkáň a narušují normální orgánové funkce


léčba

tiabendazol, pyrantel

Importované helmintózy

 • vyskytují se zejména v subtropických a tropických zemích
 • ve střední Evropě se vyskytují druhotně jako důsledek turistiky, migrace

Schistosomóza

 • závažné parazitární onemocnění způsobené motolicemi
 • močí nebo stolicí infikovaného člověka se vajíčka dostávají do vody; největší nebezpečí představují pomalu tekoucí vody, např. řeky, přehrady, zavlažovací systémy
 • z vajíček se vylíhnou larvy, které napadají vodní plže (důležitý mezihostitel); po ukončení vývojového cyklu opouštějí tělo plže, volně plavou ve vodě a penetrují kůží člověka, který se právě koupe
 • projevy – při penetraci kůží se vytváří v místě penetrace hemoragická, svědící skvrnka, v průběhu dalších 3 měsíců až 3 let se vyvíjejí závažné komplikace, které se různí podle původu parazita
 • např. motolice krevní postihuje močopohlavní ústrojí, motolice jaterní způsobují zánět jater

léčba

antitrematodika – praziquantel, triclabendazol, metrifonát, oxamniquin

Parazitózy

 • navozené vlasovci – červ vlasovec se usazuje v mízních cestách
 • vlasovec medicínský – způsobuje kožní vředy a omezuje hybnost

léčba

diethylkarbamazin, ivermektin, levamizol

Z praktického hlediska je účelnější třídit anthelmintika podle místa účinku na

 • anthelmintika luminální, tzn. neabsorbující se z trávicího traktu–např. niklosamid, mebendazol, pyrvinium, pyranel
 • anthelmintika systémová, vhodná u tkáňových helmintóz– např. piperazin, ivermektin, levamizol, metronidazol
   

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít