Terapie

 ? 

Sympatolytika etapa

 • snižují účinky sympatiku
 • jsou to blokátory adrenergních receptorů

Rozdělení sympatolytik

přímá α-sympatolytika

 • neselektivní α-sympatolytika
 • selektivní α1-sympatolytika
 • selektivní α2-sympatolytika
 • s kombinovaným účinkem α a β

přímá β-sympatolytika

 • neselektivní β-sympatolytika
 • selektivní β1-sympatolytika
 • selektivní β2-sympatolytika
 • s kombinovaným účinkem α a β

nepřímo působící sympatolytika

 • blokátory nervových zakončení
 • falešné prekurzory

Přímá α-sympatolytika

α1-sympatolytika

léčba hypertenze

 • často v kombinaci s jinými antihypertenzivy, např. diuretiky
 • prazosin

léčba poruch periferního prokrvení

 • k navození vazodilatace
 • Bürgrova choroba – spazmy drobných cév na končetinách u mužů a silných kuřáků
 • dihydroergotoxin

léčba benigní hyperplazie prostaty

 • navození dilatace při cévních poruchách, při zhoršeném prokrvení tkání
 • prazosin, terazosin, doxazosin

léčba při městnavém  srdečním selhání

 • dilatují arterie a vény
 • snižují tak nároky na myokard
 • při plicním edému zmírňují dušnost přesunem krve z plic

premedikace před operací

 • prevence vzniku hypertenzní krize v průběhu celkové anestezie

nežádoucí účinky

 • nejzávažnější je tzv. „fenomén první dávky“ – výrazný pokles krevního tlaku po první dávce – zejména riziko ortostatické hypotenze u starších lidí, pocity slabosti až ztráta vědomí
 • nevolnost, závratě, bolesti hlavy, ospalost, únava

α2-sympatolytika

  • yohimbin – dnes se používá minimálně (dříve u některých typů eretických dysfunkcí)

neselektivní α-sympatolytika

 • námelové alkaloidy
  • chemicky jsou to deriváty kyseliny lysergové
  • mají α-sympatolytický účinek (dilatace cév), ale i α-sympatomimetický účinek (vazokonstrikce cév, uterotonický účinek)
 • polosyntetické dihydrogenované deriváty – mají jen dilatační účinek
  • dihydroergotamin k profylaxi při migrénách
  • dihydroergotoxin – při poruchách centrálního a periferního prokrvení
  • dihydroegokristin – k léčbě hypertenze – neužívá se samostatný, ale v kombinaci s jinými léčivy, např. eskulinem – protiedémové a venoprotektivní účinky – při nedostatečnosti žil dolních končetin

syntetická α-sympatolytika – vazodilatans

 • tolazolin , fentolamin

Přímá β-sympatolytika (β-adrenergní blokátory)

léčba hypertenze

 • patří mezi nejčastěji používaná léčiva ke snížení krevního tlaku
 • k dlouhodobé terapii hypertenze
 • snižují hypertrofii levé srdeční komory

léčba arytmie

 • blokují tachykardii a tak nedochází k závažným arytmiím

léčba anginy pectoris a ostatních forem ischemické choroby srdeční

 • k léčbě různých poruch srdečně-cévní soustavy
 • léčba stabilní i nestabilní anginy pectoris
 • snižují spotřebu kyslíku myokardem
 • snižují srdeční frekvenci
 • ochranný účinek při infarktu myokardu (snižují riziko reinfarktu)

léčba glaukomu

 • snižují nitrooční tlak snížením produkce nitrokomorové vody

další indikace

 • prevence migrény
 • třesy kosterních svalů

nežádoucí účinky

 • srdeční insuficience u pacientů se srdečním onemocněním
 • poruchy vedení vzruchuzpomalení tepů
 • hypotenze
 • závažná je bronchokonstrikce u pacientů s astmatem – dušnost
 • nedostatečné prokrvení dolních končetin – chladné končetiny
 • u diabetiků prodlužují zotavení z hypoglykemie
 • interakce - β-blokátory zvyšují účinek jiných antihypertenziv
 • nesmí se náhle ukončit léčba s β-blokátory – hrozí prudký pokles krevního tlaku, zhoršení anginy pectoris i náhlá smrt
 • léčbu ukončovat vždy postupně

selektivní β-sympatolytika

 • bez VSA - β1-sympatolytika
  • atenolol, metoprolol, bisoprolol – terapie hypertenze
 • s VSA - β1-sympatolytika
  • acetutol – terapie hypertenze

neselektivní β-sympatolytika

 • bez VSA – nemají tzv. vnitřní sympatomimetickou aktivitu
  • propranol – antiarytmikum
  • metipranol –  angina pectoris, arytmie
  • sotalol, timolol, levobunolol – antiarytmikum
 • s VSA – mají vnitřní sympatomimetickou aktivitu
  • pindolol – prevence záchvatů anginy pectoris
  • oxeprenolol
  • carteolol – lokálně používán u glaukomu

sympatolytika s kombinovanými účinky

  • představují relativně novou skupinu
  • někdy jsou označovány jako β-blokátory II. generace
  • labetalol, karvedilol

Nepřímá sympatolytika

 • zasahují do metabolizmu mediátorů
 • reserpin – dnes se podává v kombinaci s jinými antihypertenzivy
 • guanetidin – léčba hypertenze
 • α-metyldopa – tzv. falešný prekurzor – jeho přeměnou v neuronech vzniká vlastní účinná látka „α-metylnoradrenalin“ (snižuje aktivitu sympatiku– léčba hypertenze)

nežádoucí účinky

 • nejsou příliš časté
 • po reserpinu navození deprese
 • nebezpečí ortostatické hypotenze

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít