Terapie

 ? 

Léky ovlivňující vegetativní ganglia etapa

 • hlavním neurotransmiterem (mediátorem) přenosu podráždění v sympatických a parasympatických gangliích je acetylcholin
 • uvolněný acetylcholin stimuluje nikotinový NN-receptor v postsynaptické membráně a tím dochází k otevření kanálu pro kationty Na+
 • účinky acetylcholinu na NN-receptorech (nikotinových receptorech) blokují ganglioplegika (syn. gangliové blokátory)
 • účinky acetylcholinu na M-receptorech v gangliích blokuje atropin (vysoké dávky)
   
 • látky stimulující vegetativní ganglia se dnes používají omezeně – výjimkou je léčba odvykání kouření; také ganglioplegika mají dnes okrajový terapeutický význam

Látky stimulující vegetativní ganglia

  • acetylcholin
  • přirozené alkaloidy – nikotin, lobelin
 • nikotin
  • je dobře absorbován z dýchacích cest, z žaludku, ale i dutinou ústní
  • snadno proniká všemi bariérami organizmu a prochází do mozku
  • v trávicím systému stimuluje motilitu a sekreci
  • CNS - ve vysokých dávkách způsobuje třes, křeče
  • silně návyková látka
  • toxikologický význam
  • používá se k substituční léčbě při odvykání kouření – forma náplastí, žvýkaček – není léčivem, pouze pomáhá překonat abstinenční příznaky
  • intoxikace, nevolnost, slinění, bolesti břicha, zvracení, průjem, pokles tlaku, nepravidelný rychlý tep, možné jsou celkové křeče až kolaps

Látky blokující vegetativní ganglia - ganglioplegika

 • blokují přenos v sympatických a parasympatických vegetativních gangliích
 • blokují všechny vegetativní impulzy, které směřují k periferním orgánům
 • na periferii se to projeví podle toho, zda příslušný orgán je pod vlivem sympatiku nebo parasympatiku, např. – srdce – tachykardie, cévní systém – pokles krevního tlaku, dilatace tepen i žil, trávicí ústrojí – zácpa
 • nežádoucí účinky ganglioplegik jsou velmi četné a závažné – proto se upustilo od jejich širšího terapeutického použití

použití

omezenétrimetafan v anesteziologii k řízené hypotenzi

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít