Terapie

 ? 

Ženské pohlavní hormony etapa

 • pohlavní žlázy ženy produkují steroidní pohlavní hormony – estrogeny, gestageny a androgeny
 • v pubertě začíná menstruační cyklus, cyklické změny jsou řízeny periodickými změnami estrogenů a progesteronů tvořenými hlavně ve vaječnících
 • jejich sekrece je regulována hypofyzárními gonadotropiny

rozeznáváme

 • přirozené estrogeny používané v terapii – estradiol, estron, estriol
 • polysyntetické estrogeny – estery estradilolu – estradiol dipropionát, estradiol benzoát, estradiol valerát
 • syntetické estrogeny – ethinylestradiol, mestranol
 • jednotlivé skupiny estrogenů se liší svými farmakokinetickými vlastnostmi a silnou nebo slabou afinitou k estrogenovým receptorům
 • estrogenní aktivitu mají také nesteroidní látky rostlinného původu, tzv. fytoestrogeny

Estrogeny

 • jsou nezbytné pro normální psychický a tělesný vývoj ženy
 • v pubertě podporují růst pohlavních orgánů, vývoj sekundárních pohlavních znaků a endometria
 • urychlují uzavírání epifyzárních štěrbin kostí
 • ovlivňují menstruační cyklus
 • ovlivňují metabolizmus tuků, snižují plazmatickou koncentraci celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu a zvyšují frakci HDL-cholesterolu
 • podílejí se na zachování normální struktury a funkce kůže
 • snižují resorpci kostní trámčiny

 

a) přirozené estrogeny – nejdůležitější je estradiol

b) estery estradiolu - estradiol dipropionát, estradiol benzoát, estradiol valerát

léčba

  • u žen k substituční léčbě při nedostatečné produkci pohlavních hormonů
  • např. u určitých forem hypogonadizmu nebo při menopauze
  • jako profylaxe osteoporózy a dyslipidemie – prevence je časově omezená – dlouhodobé podávání zvyšuje nebezpečí karcinomu prsu
  • zmírnění dysmenorey
  • jedna ze složek hormonálních antikoncepčních přípravků
  • u mužů – k potlačení růstu karcinomu prostaty

nežádoucí účinky

  • nauzea, zvracení, napětí prsů
  • edémy způsobené retencí sodíku a vody
  • krvácení po menopauze
  • zvýšené riziko karcinomu endometria – proto nepodávat samotné estrogeny, ale v kombinaci s gestageny (riziko se tak snižuje)
  • zvyšují nebezpečí trombóz

kontraindikace

  • při karcinomu prsu, endometria
  • při tromboembolické chorobě
  • při závažném poškození jater

c) syntetické estrogeny – ethinylestradiol, nestranil – kombinovaná kontraceptiva

Antiestrogeny a selektivní modulátory estrogenových receptorů

 • antiestrogenyjsou léčiva, která blokují estrogenové receptory všech cílových tkání, brání tak aktivizaci endogenními agonisty
 • „modulátory“ – působí na estrogenové receptory jednotlivých cílových tkání buď jako atomisté, nebo jako antagonisté

fulvestrant

 • léčba karcinomu prsu

tamoxifen

 • léčba karcinomu prsu navazující na chirurgickou léčbu

nežádoucí účinky

  • v organizmu se kumuluje a může vyvolat cholestatickou žloutenku nebo poškození jater
  • vazbou na plazmatické bílkoviny může zesílit antikoagulační účinek warfarinu
  • výskyt tromboembolických příhod

raloxifen

 • podobné vlastnosti i indikace jako tamoxifen

klomifen

 • léčba sterility žen

nežádoucí účinky

  • karcinom ovaria
  • přechodné zrakové obtíže – neostré vidění – zákaz řízení motorových vozidel

Inhibitory biosyntézy estrogenů

 • zasahují do biosyntézy estrogenů ve vaječnících a v kůře nadledvin
 • v biosyntéze má důležitou roli „aromatáza“, která transformuje testosteron na estradiol

anastrozol, letrozol, formetam

 • selektivní inhibitory aromatázy
 • léčba metastazujícího karcinomu prsu

aminoglutethimid

 • neselektivní inhibitor estrogenů v kůře nadledvin, vaječníků a varlat
 • k léčbě nádoru prsu – výjimečně

Gestageny

 • nazývané též progesterony nebo progestiny
 • přirozeným představitelem je progesteron
 • místem jeho vzniku u žen je žluté tělísko ovarií, placenta a kůra nadledvin a u mužů varlata a kůra nadledvin
 • vlivem progesteronu je endometrium převáděno do fáze sekreční, kdy jsou připravovány podmínky pro nidaci oplodněného vajíčka
 • progesteron je v těle metabolizován na pregnandiol, který se vylučuje močí a množství pregnandiolu v moči slouží jako diagnostický ukazatel sekrece progesteronu
 • progesteronové receptory se hodně vyskytují hlavně v pohlavních orgánech
 • pro většinu účinků progesteronu je nezbytné předchozí nebo současné působení estrogenů

progesteron

 • uplatnění u hormonální antikoncepce
 • při poruchách menstruačního cyklu
 • k zastavení hrozícího potratu
 • u nádorů endometria

nežádoucí účinky

  • zvýšení krevního tlaku
  • snížení množství HDL-cholesterolu
  • působí nepříznivě na poměr HDL:LDL
  • retence vody a edémy
  • napětí prsů
  • přibývání na váze

Syntetická léčiva se nazývají progestiny a dělí se do tří skupin

 • progestiny odvozené od progesteronu
 • progestiny odvozené od 19-nortestosteronu
 • atypické progestiny

progestiny odvozené od progesteronu

 • hydroxyprogesteron kaproát, medroxyprogesteron acetát, megestrol acetát

léčba

 • hypofunkční a dysfunkční poruchy menstruačního cyklu
 • v graviditě při hypofunkci žlutého tělíska
 • některé jako depotní kontraceptiva
 • některé při onkologických indikacích ve vysokých dávkách – metastazující zhoubný nádor prsu po menopauze, karcinom endometria, zhoubný nádor ledvin, syndrom anorexie – kachexie, který je následkem pokročilé maligní neoplazie a AIDS

progestiny odvozené od 19-nortestosteronu

 • noretisteron, lynestrenol
  • součást kombinovaných kontraceptiv
  • při poruchách menstruačního cyklu
  • k oddálení nástupu menstruačního krvácení
 • levonorgestrel, gestoren, desogestrel
  • prevence osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem vzniku zlomenin
  • kontraceptiva

atypické progestiny

 • tibolon, drospirenon
  • léčba osteoporózy
  • kontraceptiva

Hormonální kontraceptiva (hormonální antikoncepce)

 • používají se preventivně k zabránění nechtěnému těhotenství
  • perorální hormonální kontraceptiva
  • kontraceptiva obsahující pouze progestin
  • postkoitální perorální kontraceptiva
  • transdermální kontraceptiva
  • parenterální kontraceptiva s depotním účinkem

Perorální hormonální kontraceptiva

 • spočívá v kombinovaném podání estrogenů a gestagenů
 • z estrogenů – ethinylestradiol
 • z gestagenů – levonorgestrel, desogestrel, gestorem, norgestimát
 • poměr obou složek je volen s ohledem na zachování účinnosti a na minimalizaci nežádoucích účinků
 • zásadou je používání co nejnižších dávek
 • působení kombinovaných kontraceptiv spočívá v blokádě ovulace
 • brání průniku spermií do vejcovodů tím, že blokují sekreci hypofyzálních gonadotropinů
 • podávají se 21 (24) dnů se sedmidenní přestávkou
 • menstruační krvácení po vysazení kontraceptiv je 2-3 dny

 

 • jednotlivé přípravky se dělí podle odstupňované dávky gestagenů na

kombinovaný jednofázový typ

 • poměr estrogenu a gestagenů je v každé tabletě stejný (konstantní)

kombinovaný dvoufázový typ

 • v tabletě denní dávka estrogenu je konstantní a více než dvojnásobná dávka gestagenu

kombinovaný typ třífázový

 • dávka estrogenu je buď konstantní, nebo se zvyšuje ve druhém týdnu, dávka gestagenu se zvyšuje každý den

Kontraceptiva obsahující pouze progestin (tzv. „minipilulky“)

 • obsahují v každé z 28 tablet pouze progestin v konstantní dávce
 • denní dávky progestinů jsou ještě nižší než u kombinovaných kontraceptiv
 • progestinem je lynestrenol a desogestrel
 • tablety se požívají kontinuálně bez sedmidenní přestávky
 • jsou vhodná pro ženy ve vyšším věku nebo v období laktace
 • vhodná pro ženy kuřačky, pro starší ženy s hypertenzí nebo cukrovkou
 • nejsou to široce používaná kontraceptiva – vyvolávají řadu subjektivních nežádoucích účinků: zhoršují kvalitu sexuálního života, příliš zhuštěný cervikální a vaginální sekret vyžaduje použití lubrikancií
 • je nutné, aby přípravky tohoto charakteru užívala žena zcela pravidelně, vždy ve stejnou hodinu – pokud se požití „minipilulky“ opozdí o více než 3 hodiny, může dojít k selhání kontracepčního účinku

Postkoitální perorální kontracepce

 • spočívá v zabránění nidace oplodněného vajíčka v endometriu
 • je určena pro mimořádné případy (znásilnění) a neměla by nahrazovat pravidelné užívání hormonálních kontraceptiv
 • aplikace první dávky do jedné hodiny nebo k zábraně nechtěného těhotenství do 72 hodin od nechtěného sexuálního styku

nežádoucí účinky

  • nauzea, zvracení
  • výrazné poruchy menstruačního cyklu s nepravidelným krvácením

Transdermální kontraceptiva

 • aplikace ethinylestradiolu v kombinaci norelgestrominem ve formě náplasti
 • během čtyř týdnů jsou aplikovány tři náplasti s jednotýdenní přestávkou

Parenterální kontraceptiva s depotním účinkem

 • obsahují pouze progestin
 • zajišťují spolehlivost antikoncepce u žen, které mají problémy pravidelně, bez vynechání, každodenně užívat antikoncepční hormonální přípravek
 • progestinová injekční kontraceptiva – medroxyprogesteron – zajistí kontracepci na tři měsíce
 • implantační progestinová kontraceptiva – subdermálně na vnitřní paži se chirurgickým zákrokem všije implantát ve tvaru kapsle nebo tyčinky s navázaným progestinem – levonorgestrel - účinek 3-5 let

nežádoucí účinky

  • nepravidelnosti menstruačního cyklu
  • migrény
  • onemocnění jater
  • náhodná gravidita

přínos kontraceptiv

 • pravidelné perorální používání hormonálních kontraceptiv zajišťuje stálé hladiny pohlavních hormonů
 • úprava dysmenoroických potíží a nadměrného menstruačního krvácení
 • vyšší denzita kostí
 • nižší výskyt osteoporózy v postmenopauze

nežádoucí účinky všeobecně

  • výskyt tromboembolických příhod – před plánovanou operací se doporučuje přerušit na 4-6 týdnů užívání kontraceptiv (i v souvislosti s úrazem při pobytu na lůžku)
  • riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody – zvýšené riziko u kuřaček a diabetiček
  • karcinom děložního hrdla
  • migréna – proto není antikoncepce vhodná pro ženy s těžkou migrénou
  • depresivní stavy – kontraceptiva nejsou vhodná pro ženy léčené antidepresivy
  • poruchy jaterních funkcí
  • individuálně zvýšení hmotnosti

lékové interakce hormonálních kontraceptiv

 • účinnost kombinovaných kontraceptiv může být narušena při současném podávání enzymových induktorů, např. rifampicinu, fenytoinu, barbiturátů, griseofulvinu nebo širokospektrých antibiotik, narušujících střevní flóru, např. tetracyklinu, ampicilinu

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít