Terapie

 ? 

Ochranné látky proti slunečnímu záření etapa

  • jde o tzv. sluneční filtry, které chrání kůži před poškozením slunečním zářením
  • chrání kůži před částmi spektra

UVA ( 320 – 400 nm)
UVB ( 290 – 320 nm)
UVC ( 100 – 290 nm)

  • UVC se vyskytovala pouze ve stratosféře, ale v současnosti se ztenčováním ozonové vrstvy roste obava z jejího působení na živé organismy
  • UVA absorbují deriváty benzofenonu, dibenzoylmethanu, kafru a hydantoinu
  • UVB absorbují deriváty kyseliny skořicové, paraaminobenzoové a salicylové
  • látky, které naopak odrážejí UV záření jsou oxid titaničitý, oxid zinečnatý a oxid zirkoničitý
  • na přípravcích musí být uvedena informace o intenzitě ochrany před UV zářením na kůži
  • vždy se uvádí pro konkrétní ochranný přípravek tzv. sluneční protektivní (ochranný) faktor (SPF), tj. poměr minimálních erytémových dávek pro kůži chráněnou slunečním filtrem, respektive filtry obsaženými v přípravku, k nechráněné kůži

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít