Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Irigografie etapa

Vyšetření tlustého střeva – irigografie: cílem je reliéfový obraz tračníku. Provádí se tam, kde nelze provést kolonoskopii.

Indikace

  • zánětlivé procesy tračníku, divertikulóza
  • nádory
Kontraindikace
  • nespolupráce pacienta
  • stav po rektoskopii (přítomnost vzduchu ve střevě neumožňuje provedení irigografie)

Příprava na vyšetření

Psychická: poučení pacienta o přípravě a průběhu vyšetření, získání ho pro spolupráci

Somatická: pacient musí být nalačno a vyprázdněný. Den před vyšetřením bude mít poslední jídlo oběd, od půlnoci nesmí už pít ani kouřit. K vyprázdnění se používají přípravky dle zvyklostí oddělení, nejčastěji pacient pije fosfátové soli

Průběh vyšetření

Pacient je na rtg stole uložen na levý bok, do konečníku je aplikována kontrastní látka. Následně se pacient podle pokynů vyšetřujícího lékaře polohuje na břicho, pravý bok a na záda. Zároveň jsou prováděny rtg snímky a obraz přenášen na obrazovku.

Ošetření po výkonu, monitoring

Sledování po výkonu není nutné, lze provádět ambulantně a po skončení může pacient odejít domů.

Irigografie

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít