Lékařské diagnózy

 ? 

Ileózní náhlé příhody břišní etapa

Definice

Neprůchodnost střevní (ileus) je nemožnost normálního postupu obsahu trávicího ústrojí jeho průsvitem. Jedná se o urgentní stav, který bezprostředně ohrožuje život dítěte.

Dělení

 • mechanický ileus
  • se strangulací – invaginace
  • bez strangulace – např. obturace střeva
  • volvulus
 • neurogenní ileus
  • paralytický ileus
  • spastický
 • cévní ileus
 • vrozené – mekoniový ileus, atrézie a stenózy trávicího traktu, ileus z nezralosti

 

Mechanický ileus

Etiologie

 • dělí se na ileus prostý a ileus komplikovaný strangulací
 • neprůchodnost je způsobena překážkou, která se nachází uvnitř střeva (hrubá potrava – pomerančový ileus, cizí předmět – mince aj., cizopasníci, vrozená vada, invaginace atd.), vně střeva (nádor)
 • zvláštní postavení má volvulus, který bývá komplikován strangulací

Patofyziologie

Jakmile se objeví překážka bránící normálnímu postupu obsahu trávicí trubice, vzniká zesílená peristaltika, která slouží k překonání překážky a posunutí střevního obsahu. Zesílení peristaltiky trvá po různě dlouhou dobu. Nad překážkou dochází k hromadění střevního obsahu, které vede k rozepnutí, distenzi střeva. S postupující distenzí se peristaltika zmenšuje a nakonec ustává úplně. Přibývání střevního obsahu způsobuje sníženou resorpci plynů a tekutiny a zvýšenou sekreci. Stav vede nakonec ke stlačení cév, tím k ischemii a snížení životnosti stěny střevní, která se stává propustnou zprvu jen pro bakteriální toxiny, později i pro bakterie. Snížení resorpce tekutin a také ztráta elektrolytů vedou ke vzniku dehydratace a rozvratu elektrolytového hospodářství.

U dětí je třeba myslet na ileus vždy, když se jedná o stav po nitrobřišní operaci (nejčastěji apendektomii).

U invaginace dominuje střevní neprůchodnost, při které se kombinuje mechanická obstrukce střevního lumen se strangulací vtaženého mezenteria.

Klinický obraz

 • kolikovitá bolest břicha
 • zvracení – pravidelné a vytrvalé u vysokých ileů, při překážce v tlustém střevě pozdní příznak
 • zácpa – zástava stolice a plynů
 • někdy střídání zácpy a průjmů v začátku onemocnění, může být krev a hlen ve stolici
 • s postupujícím zvracením rozvoj dehydratace (zchvácený výraz, zapadlé oči, oschlý jazyk, snížený turgor, tachykardie)
 • vzedmutí břicha, rýsující se kličky střevní, hmatná rezistence
 • poslechově zesílená peristaltika, později klid
 • zesílený, bubínkový poklep na břiše
 • neklid pacienta
 • u strangulačního ileu je výrazná prudce nastupující krutá kolikovitá bolest – pronikavý křik dítěte je velmi charakteristický, rychle nastupující šok (nápadná bledost, studený pot, tachykardie, hypotenze)

Diagnostika

 • fyzikální vyšetření břicha pohmatem, poklepem, poslechem, vyšetření per rectum
 • zobrazovací metody
  • rtg – ve visu nebo ve stoje (hladinky)
  • UZ břicha 
  • irigografie

Neurogenní ileus

Etiologie

 • traumatizace střeva (operační i neoperační)
 • peritonitidy
 • reflexní ochromení pletení např. po míšních lézích

Patofyziologie

Jedná se o funkční poruchy, při kterých zůstává střevo průchodné. Vznikají nejčastěji v průběhu infekce peritonea a při metabolických poruchách spojených často se snížením hladiny kalia.

Klinický obraz

 • zvracení
 • vzedmutí břicha
 • vymizení střevních šelestů

Diagnostika

 • jako u mechanického ileu

 

Cévní ileus

Etiologie

 • uzávěr tepen nebo žil mezenteria embolem nebo trombem – u dětí vzácný stav

Klinický obraz

 • náhlá, prudká bolest
 • zvracení
 • známky celkové alterace
 • rozvoj šoku

Diagnostika

 • anamnéza
 • abdominální angiografie
 • NMR

 

Mekoniový ileus

Patofyziologie

 • obstrukce ilea smolkou
 • dochází k produkci abnormálního hlenu, který má extrémně vazkou konzistenci, vzniká tuhá smolka charakteru gumy
 • u 10-15 % dětí s mekoniovým ileem je diagnostikována cystická fibróza

formy mekoniového ileu

 • prostá forma MI
 • komplikovaný MI

Klinický obraz

prostá forma MI

 • u novorozence ve stáří 1-2 dnů zvracení s příměsí žluči, postupná distenze dutiny břišní
 • chybí odchod smolky
 • měkké, vzedmuté břicho
 • poslechově přítomny střevní fenomény jako u obstrukčního ileu

komplikovaná forma MI

 • hmatná břišní rezistence způsobená nahromaděním ztvrdlého mekonia, které proniklo při perforaci mimo střevní lumen
 • dítě je neklidné, vypadá nemocně, vzedmuté, bolestivé břicho
 • rychle se zhoršuje stav, rozvoj sepse, oběhová nestabilita
 • enteroragie – pozdní příznak
 • ikterus jako další příznak cystické fibrózy způsobený obstrukcí biliárního stromu zahoustlou žlučí – projeví se až několik dnů po porodu

Diagnostika

 • nativní rtg. břicha ve visu – hladinky, pneumoperitoneum je příznakem perforace
 • irigografie – obraz úzkého kolon (mikrokolon)
 • UZ břicha – zobrazí distendované kličky a smolkou naplněné terminální ileum
 • laboratorní – zvýšené hodnoty chloridů v potu

Terapie mekoniového ileu

 • u prosté formy konzervativní léčba – přerušit příjem potravy, zavést žaludeční sondu, provedení irigografie za skiaskopické kontroly
 • chirurgická léčba u komplikovaných forem MI v případě selhání konzervativní léčby

Terapie

předoperační péče

 • zavedení nazogastrické sondy
 • zavedení permanentního močového katétru ke sledování diurézy a sledování nitrobřišního tlaku
 • monitorace celkového stavu
 • zavedení i.v. kanyly – infúzní léčba (rehydratace)
 • podání klyzmatu
 • u novorozenců či kojenců někdy pokus o obnovení pasáže střeva zavedením rektální rourky či malým klyzmatem
 • premedikace

pooperační péče

 • monitorace fyziologických funkcí, diuréza
 • péče o výživu – odsávání žaludečního obsahu sondou, parenterální výživa, postupná realimentace
 • tišení pooperační bolesti
 • péče o operační ránu
 • včasná mobilizace
 • péče o psychiku
 • medikamentózní léčba – ATB, analgetika, parasympatomimetika
 • kontrolní vyšetření – odběry krevní (mineralogram, CRP, KO), rtg.

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít