? 

CT ledvin etapa

Úvod

 • počítačová tomografie (dále CT) je rentgenové vyšetření, které pracuje s rotující rentgenkou a pohybujícím se detektorem rentgenového záření
 • počítač tomografu je schopen zrekonstruovat obraz v různých rovinách
 • využívá se k ozřejmění expanzivních procesů v ledvinách, nadledvinách, retroperitoneu, močovodech, močovém měchýři, prostatě a podobně, pomáhá k detekci RTG nekontrastní litiázy a pomáhá k posouzení případné lymfadenopatie
 • u CT v urologii se před vyšetřením aplikuje kontrastní látka intravenózně nebo perorálně

Příprava pacienta

akutní vyšetření se provádí bez přípravy

plánované vyšetření se provádí po přípravě

 • pacient alespoň 4 hodiny před vyšetřením nejí, nepije a nekouří
 • půl hodiny před vyšetřením se podává antihistaminikum – nejčastěji Dithiaden, který snižuje riziko vzniku alergické reakce na podávanou kontrastní látku
 • v případě vyšetření močového měchýře a prostaty se pacientovi podá k vypití voda s ředěnou kontrastní látkou
 • z důvodu prevence kontrastní nefropatie je nutné vyšetřit renální funkce a podle nich případně redukovat dávku kontrastní látky nebo dokonce kontraindikovat toto vyšetření

Průběh vyšetření

 • pacient leží na vyšetřovacím stole a okolo něho rotuje vyšetřovací tunel přístroje

Péče o pacienta po vyšetření

 • péče o pacienta po vyšetření není nutná
 • dostatek tekutin (není-li možno perorálně, pak intravenózně)

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 4. prosince 2020 11:45