Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Vylučovací urografie etapa

Úvod

 • intravenózní vylučovací urografie (dále IVU) je rentgenologická metoda s použitím kontrastní látky aplikované intravenózně, která má nefrotropní vlastnosti (je vylučovaná převážně ledvinami)
 • IVU detailně zobrazuje anatomii a poskytuje základní informaci, zda je ledvina funkční či nefunkční
 • slouží k prokázání nebo vyloučení přítomnosti patologických změn ledvin a vývodných cest močových, precizně dokáže lokalizovat obstrukci močových cest
 • toto vyšetření dokáže zobrazit RTG i nekontrastní litiázu (negativní kontrast)

Příprava pacienta

 • nenadýmavá bezezbytková strava
 • vyprázdnění střev
 • pacient 4 hodiny před vyšetřením nejí, nepije a nekouří
 • podání antihistaminik večer a ráno
 • z důvodu prevence kontrastní nefropatie je nutné vyšetřit renální funkce a podle nich případně redukovat dávku kontrastní látky nebo dokonce kontraindikovat toto vyšetření

Průběh vyšetření

 • pacient leží na zádech
 • provede se nativní nefrogram a zhodnotí se
 • intravenózně se aplikuje jódová kontrastní látka
 • po aplikaci se po 7, 14 a 21 minutách zhotoví urogram
 • pokud je diagnostický výsledek nedostačující, lze toto vyšetření rozšířit o další projekce (šikmé snímkování, snímky vleže na břiše, snímek ve stoje a další)
 • při zpomaleném vylučování se snímky provádějí i po několika hodinách

Péče o pacienta po vyšetření

 • dostatek tekutin
 • klid na lůžku 2 hodiny
 • v případě ambulantního vyšetření je nutný doprovod druhé osoby

Specifika vyšetření u dětí

 • u starších dětí se vyšetření neliší od vyšetření dospělých
 • u kojenců a malých dětí je nutno eliminovat meteorizmus podáním čaje se šumícím práškem pro distenzi žaludku plynem pro lepší zobrazení

Intravenózní vylučovací urografie - fyziologický nález Intravenózní vylučovací urografie - fyziologický nález Intravenózní vylučovací urografie oboustranná - fyziologický nález Intravenózní vylučovací urografie Intravenózní vylučovací urografie - cystogram

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít