Lékařské diagnózy

 ? 

Vezikoureterorenální reflux - VUR etapa

Definice

 • je zpětný tok moči z močového měchýře do ureteru nebo ledviny ve fázi plnění močového měchýře nebo při mikci 
 • dělí se dle výšky návratu moči, deformit ureteru a kalichopánvičkového systému do 5 stupňů 

Etiologie:

Etiopatogeneze VUR je multifaktoriální.

Za nejdůležitější příčinu jsou považovány změny anatomické.

 • primární – je způsoben vrozenou anomálií ureterovezikální junkce; příčina je v ústí močovodů (pootevřené ústí močovodu, ústí tvaru golfové jamky, ústí tvaru podkovy), krátkým průběhem močovodu stěnou MM, laterální dislokací ústí močovodu, rigiditou stěny močovodu (pozánětlivou) 
 • sekundární – má příčinu pod MM v intravezikální obstrukci - stenóza distální části močové trubice u dívek, chlopeň zadní uretry či zúžení předkožky u chlapců, neurogenní porucha močového měchýře 

Patofyziologie:

Normálně šikmý průběh močovodu šikmou stěnou močového měchýře brání zpětnému toku moče z močového měchýře do horních močových cest. Aktivní složkou antirefluxního mechanizmu jsou svalová vlákna, která přecházejí z terminálního močovodu do trigona a na proximální část močové trubice. Při mikci dochází ke kontrakci ureterotrigonální svaloviny, která takto pomáhá uzavřít ústí močovodu.
 

Ústí močovodu do močového měchýře má tak funkci ventilu, který brání zpětnému toku moči. Močovody mohou svůj obsah protlačit i proti tlaku už nashromážděné moči v močovém měchýři. Poruchou mechanizmu ústí, funkční schopností ureteru a stěny močového měchýře kolem jejich svěračů může vzniknout zpětný tok. 

Při refluxu dochází k tlakovým změnám v ledvině. Tyto změny společně s vlivem ascendentní infekce vedou k refluxní nefropatii, tkáň postižené ledviny je zjizvená. Tento stav vede k renální hypertenzi a v některých případech až k renálnímu selhání.

Klasifikace VUR:

Mezinárodně uznávaná klasifikace refluxu do 5 stupňů vychází z anatomických změn na močových cestách a ledvinách.

 1. návrat moči z močového měchýře do štíhlého ureteru
 2. návrat do horních močových cest včetně kalíšků bez známek dilatace močovodu
 3. náplň v dilatovaném močovodu a v dilatované pánvičce beze změn kalíšků
 4. náplň v dilatovaných horních močových cestách se zřetelným zaoblením kalichů, objevuje se imprese papil
 5. megaureter, generalizované kyjovité rozšíření kalichů
  (Šnajdauf, Škába, 2005) 

Klinický obraz:

 • ataky infekce močových cest (až pyelonefritis) 
 • močová infekce může být příčinou i následkem VUR 
 • u VUR vyššího stupně může vzniknout pyelonefritida, která může vyústit v nevratné změny na ledvině (tvorba jizev v renálním parenchymu, zástava růstu ledviny) 
 • v případě oboustranného postižení může být konečnou fází refluxní nefropatie hypertenze, proteinurie a renální selhání vyžadující dialýzu s perspektivou transplantace ledviny 
 • noční pomočování, denní pomočování 
 • laboratorní nález v moči (leukocyturie, bakteriurie) a krvi (zvýšené zánětlivé markery) 
 • nechutenství 
 • neprospívání

Diagnostika

 • anamnéza 
 • laboratorní 
  • krev 
   • biochemie (urea, kreatinin, kyselina močová, mineralogram – K, kreatininová clearence, CRP) 
   • hematologie – KO, FW
  • moč 
   • moč + sed 
   • kvantitativní bakteriurie
 • ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře – velikost ledvin, jejich růst a sílu parenchymu, tvar kalichů, popis močovodů a močového měchýře 
 • rtg 
  • MCG – mikční cystografie 
  • IVP – intravenózní pyelografie (vylučovací urografie) 
 • urodynamické vyšetření – může potvrdit nebo vyloučit dysfunkci močového měchýře, jeho hyperaktivitu nebo hyperreflexii 
 • endoskopie 
  • uretrocystoskopie 
  • kalibrace uretry 
 • radioizotopové vyš. - scintigrafie – statický scan ledvin (DMSA) – určí podíl ledvin na úhrnné renální funkci a dynamiku eventuální tvorby jizev v ledvinném parenchymu 

Terapie:

 • konzervativní 
  • medikamentózní 
   • profylaktické podávání antibiotik nebo chemoterapeutik 
   • léčba infekcí močových cest – ATB, chemoterapeutika 
   • anticholinergika, spazmolytika, a-blokátory, myorelaxancia při dysfunkci močového měchýře 
 • operativní: 
  • u II.-IV. stupně – endoskopická terapie (subslizniční instilace) – preparát Deflux 
  • při neúspěšné instilační terapii nižších stupňů a VUR V. stupně operace otevřenou cestou 
 • úprava režimu 
  • často močit 
  • nácvik pravidelné mikce a relaxace svalového dna pánevního 
  • neprochladnout – dobré oblečení 
  • dostatek tekutin

Zobrazení vezikoureterálního refluxu při mikční cystouretrografii Vesikoureterální reflux – I. stupně Mikční cystografie Mikční cystografie - nález při VUR Stupně vezikoureterorenálního refluxu

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít