Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Sonografie mozkových cév etapa

Transkraniální dopplerovská sonografie

  • transkraniální dopplerovská sonografie je neurosonologická vyšetřovací metoda
  • umožňuje neinvazivní měření průtoků intrakraniálními tepnami přes intaktní lebku s využitím dopplerovského režimu zobrazení
  • lze posuzovat rychlosti toku krve a hemodynamické parametry vyšetřovaných tepen

Transkraniální barevná duplexní sonografie

  • umožňuje neinvazivní zobrazení mozkového parenchymu a cév s možností měření průtoků intrakraniálními tepnami, mozkovými žílami a splavy přes intaktní lebku
  • ve dvojrozměrném B-obraze umožňuje posouzení anatomických poměrů a morfologických struktur mozkové tkáně ve škále šedi, zobrazení intrakraniálních cév s možností posouzení hemodynamiky
  • metoda se používá k detekci vazospazmů při subarachnoidálním krvácení, při migrenózních onemocněních, perioperačním monitorování průtoku, posouzení obliteračních změn a AV malformací

Barevná duplexní sonografie extrakraniálních tepen

  • vyšetření cév pomocí kombinace dvourozměrného zobrazení ve škále šedi s měřením rychlostí průtoku krve ve spektrálním dopplerovském režimu, případně i s barevným zobrazením toku, které umožňuje posouzení anatomických poměrů, morfologické struktury a hemodynamiky všech magistrálních krčních tepen se vztahem k cévnímu zásobení mozku
  • metoda slouží k diagnostice stenotického či obliteračního postižení extrakraniálních úseků karotid a vertebrálních tepen

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít