Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Biopsie štítné žlázy etapa

Definice

Tenkojehlová biopsie štítné žlázy (FNB – fine needle biopsy) je invazivní metoda, při které získáváme buněčný materiál na cytologické vyšetření. Při diagnostice štítné žlázy využíváme metody s aspirací (FNAB) nebo bez aspirace. Sonograficky řízená aspirační biopsie tenkou jehlou (G-FNAB) má vyšší senzitivitu. Biopsie štítné žlázy se provádí ambulantně. Lokální anestezie není nutná. Aspirovaný materiál se hodnotí makroskopicky a cytologicky. Optimální množství odebíraného vzorku je takové, které naplní konus jehly. Zpracovává se jako hematologický nátěr. Výkon je pro pacienta nenáročný a snadno opakovatelný. Měl by být indikován u všech nejasných nálezů na štítné žláze.

Účel

Diagnostikujeme biologickou povahu tkáně, zhoubné nádory (papilární a folikulární karcinom, karcinom z Hürthleho buněk, medulární karcinom, anaplastický karcinom, maligní lymfom štítné žlázy, sarkom, spinocelulární karcinom), nezhoubné nádory (adenom) a uzel štítné žlázy (eufunkční uzlová struma,  Hashimotova tyreoiditida, hyperparatyreóza, lymfadenopatie, stavy po léčbě karcinomu, hyperfunkční struma -  nodózní struma, Basedowova struma). Dále můžeme určit původ tkáně.

Poloha nemocného

Pacient při biopsii štítné žlázy zaujímá polohu vleže rovně na zádech bez podložky hlavy, pacientovi dle možnosti podložíme lopatky, aby hlava byla v mírném záklonu a oblast štítné žlázy dokonale exponována.

Aktivity sestry/asistenta před vyšetřením

Psychická příprava pacienta

 • vysvětli pacientovi princip, podstatu vyšetření, objasni přípravu a průběh vyšetření
 • získej od pacienta informovaný souhlas s výkonem
 • zmírňuj obavy pacienta vhodnou komunikací
 • zjisti anamnestické údaje týkající se projevů alergie
 • sděl pacientovi, kdy a kde se výkon bude provádět (na lůžku, na vyšetřovně), kdo bude výkonu přítomen (lékař, sestra)
 • informuj pacienta, jak dlouho bude výkon trvat (5 minut)
 • upozorni pacienta na malou bolestivost a rychlost provedení vpichu (trvá několik vteřin)
 • zajisti polohu pacienta

Připrav pomůcky k výkonu
Sterilní injekční stříkačky 20 ml, 10 ml, sterilní černé a oranžové jehly, případně žluté, dezinfekční prostředek na kůži, sterilní tampóny, rukavice, sterilní krytí, odmaštěná podložní sklíčka (4-5 kusů), roztírací sklíčko se zabroušeným hranami, buničitá vata, 2 emitní misky, dokumentace, průvodky, ultrazvuk. V případně lokální anestezie lokální anestetikum Mesocain 1%, sterilní stříkačka, sterilní oranžová jehla, aspirační jehla. U dětí je možno využít na zklidnění Dormicum v nosních kapkách nebo v sirupu.

Aktivity sestry/asistenta během vyšetření

 • zkontroluj připravené pomůcky
 • zhodnoť současný stav pacienta, zmírni jeho případné obavy
 • zajisti vyšetřovací polohu pacienta (vleže na zádech bez podložky hlavy, pacientovi dle možnosti podložíme lopatky, aby hlava byla v mírném záklonu)
 • asistuj lékaři
 • přelep místo vpichu sterilním krytím
 • zajisti odeslání materiálu na vyšetření

Aktivity sestry/asistenta po vyšetření

 • sleduj pacienta a možné komplikace
 • dej pozor na případné závratě při vertikalizaci pacienta
 • zajisti úklid pomůcek

Kontraindikace

 • krvácivé stavy
 • antikoagulační terapie (nutno před plánovaným výkonem předem přerušit)
 • u žen se snažíme volit termín punkce mimo menstruaci

Komplikace po výkonu

 • krvácení v místě vpichu, které se projeví zvětšením uzlu a bolestivostí – spontánní, při polknutí a zejména na pohmat
 • podkožní hematom, který vzniká při krvácení mimo žlázu
 • nabodnutí průdušnice, které se projeví krátkodobým kašlem, někdy s mírnou hemoptýzou
 • závratě po posazení souvisejí nejspíše s polohou se zakloněnou hlavou
 • nekróza vyšetřovaného uzlu
 • přechodné parézy n. recurrens (byly popsány jako rarity)

Biopsie štítné žlázy

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít