Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Mikční cystouretrografie etapa

MCG je invazivní vyšetřovací metoda, kterou se diagnostikuje reflux moči z močového měchýře do ureterů. Vyšetření lze provádět ambulantně na radiodiagnostickém pracovišti. Vyšetřovaný leží na zádech na vyšetřovacím stole. Během výkonu se mění jeho poloha dle pokynů lékaře. Nejprve se provede nativní snímek, následuje zavedení močového katétru do měchýře (vzorek cévkované moči se zasílá dle ordinace lékaře na vyšetření – zvláště bakteriologické). Přes katétr se aplikuje kontrastní látka ředěná fyziologickým roztokem. Rozhodujícím momentem je čas, kdy vyšetřovaný pocítí tlak na močení. V tomto okamžiku je odstraněna cévka a vyšetřovaný močí při současném rentgenovém snímkování. Po vyprázdnění močového měchýře je vyšetření ukončeno a vyhodnoceno lékařem.

Příprava  vyšetřovaného

 • seznámit pacienta s průběhem vyšetření, v případě dítěte seznámit i zákonné zástupce
 • zajistit podepsání informovaného souhlasu
 • edukovat o dostatečném pitném režimu před vyšetřením
 • zajistit hygienu genitálu

Asistence během výkonu – provádí sestra specialistka

 • psychická podpora pacienta/dítěte, rodičů
 • zavedení močového katétru (u dívek), asistence lékaři (u chlapců)
 • zajistit polohu dítěte během vyšetření

Ošetření po výkonu

 • doporučit hygienu zevního genitálu
 • doporučit zvýšený příjem tekutin
 • sledovat močení

Fyziologický nález při mikční cystouretrografii Zobrazení vezikoureterálního refluxu při mikční cystouretrografii Reziduální objem moči Mikční cystografie Mikční cystografie - nález při VUR

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít