Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Sonografie mléčné žlázy etapa

 • doplňková metoda mamografie
 • je vhodnější u mladých žen z důvodu šetrnosti ke tkáním
 • UZ umožňuje rozlišit maligní nádory od benigních, většinou však odhalí léze větší než 5 mm
 • lze prokázat cysty u fibrózně cystické mastopatie
 • za UZ kontroly lze provádět bioptický odběr vzorku tkáně na histologické vyšetření

Indikace

 • klinicky hmatná léze
 • denní žlázové těleso
 • ženy do 30 let věku
 • gravidita a laktace
 • kontroly po operacích
 • kontroly v průběhu aktinoterapie, chemoterapie a hormonální léčby
 • asistovaná aspirace s následnou cytologií a biopsií
 • posouzení různých forem mastopatie
 • detekce uzlin v axile, eventuelně v krajině supra- a infraklavikulární
  (Abrahámová, Povýšil, Horák a kol., 2000)

Příprava k vyšetření

 • edukace ženy o průběhu vyšetření
 • poloha vleže na zádech

Ošetření po vyšetření

 • pouze hygienické otření gelu

Nevýhoda

 • neodhalí mikrokalcifikace

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít