Edukace

 ? 

Samovyšetření prsu etapa

Samovyšetření prsu jako prevence nádorového onemocnění prsu

Nádory prsu vznikají v důsledku nekontrolovatelného růstu a množení abnormálních buněk v prsní žláze. Tyto pak napadají okolní tkáň a mají také schopnost vycestovat různým způsobem (např. krví nebo mízou) i do jiných tkání a vytvářet tak nová ložiska – metastázy.

Anatomie prsní žlázy

Mléčná žláza je párová laločnatá žláza uložená v tukovém polštáři prsu. Skládá se z 15 až 20 laloků, které se člení do menších lalůčků. Jejich vývody se postupně spojují do společných mlékovodů ústících na prsní bradavce. V prsu mají klinický význam jeho lymfatické cévy.Mízu odvádějí do uzlin v podpažní jamce, nad kostí klíční a podél kosti hrudní. Vyšetřování těchto uzlin je součástí vyšetření prsů.

Během života procházejí prsa změnami, které jsou podmíněny hormony. Nejvýrazněji se prsa mění v období:

 • puberty – dochází k růstu a větvení duktů a zvětšuje se objem tkáně
 • těhotenství – žláznatá část zmohutní a tvoří převážnou část prsu
 • po skončení kojení – žláznatá část postupně zaniká, prs se zmenšuje a převažuje pojivová tkáň
 • po přechodu – markantně se snižuje počet lalůčků, vazivová tkáň se redukuje a je nahrazena tukem

Příčiny vzniku – rizikové faktory

 • vyšší věk (nejvyšší výskyt je mezi 50.-60. rokem života)
 • obezita
 • konzumace alkoholu, kouření
 • pozitivní rodinná anamnéza, dědičné dispozice
 • první menstruace před 12. rokem života
 • pozdní menopauza po 50. roce života
 • ženy, které nerodily
 • ženy prvorodičky po 30. roce věku
 • fibrocystická nemoc prsu
 • v minulosti prodělaná léčba zářením
 • jiný zhoubný nádor
 • úrazy

Příznaky

 • bulka, zatuhnutí v prsu, eventuálně bulka v podpaží
 • změny ve tvaru a velikosti prsu
 • důlkovatění, hrboly
 • kůže vzhledu pomerančové kůry, změna barvy kůže (zarudnutí)
 • sekrece z bradavky, vpáčená bradavka
 • mokvání, otok

Stanovení diagnózy

 • anamnéza
 • vyšetření pohledem a pohmatem
 • mamografie
 • ultrazvukové vyšetření
 • biopsie
 • laboratorní vyšetření
 • počítačová tomografie
 • magnetická rezonance

Prevence

 • mamografické vyšetření
 • pravidelné samovyšetření prsu
 • omezení alkoholu
 • nekouřit
 • dieta se sníženým obsahem tuků
 • dodržování životosprávy

Mamografický screening

 • Co je screening
  Systém celoplošného sledování žen s cílem odhalit prsní nádory v raném stadiu vývoje, tj. před tím, než mají šanci rozšířit se cévním řečištěm. V praxi to znamená, že všechny ženy, přestože nemají žádné zjevné příznaky onemocnění, jsou od svých 45 let zvány k mamografickému vyšetření. Mamografie je pro ženy v tomto věku hrazena zdravotními pojišťovnami vždy jednou za dva roky. Na bezplatné mamografické vyšetření bez ohledu na věk má právo také žena, které ho doporučí její praktický lékař či gynekolog.
 • Mamografie
  Rentgenologické vyšetření na přístroji zvaném mamograf. Toto vyšetření je velmi jednoduché, pro někoho možná trochu nepříjemné (mírně bolestivé při chvilkovém stlačení prsu), ale rozhodně není nebezpečné. Mamograf odhalí 95 % všech karcinomů ve skupině žen, které projdou screeningem. Vyšetření na mamografu bývá v případě potřeby doplňováno vyšetřením ultrazvukovým, které je pro ženu zcela nenáročné.
 • Kdo provádí screening
  Screening mohou provozovat jen speciální screeningová centra, která splňují předepsané parametry a mají k tomu akreditaci. Jejich činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel.

1 Edukační dg.

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota získat deficitní dovednosti

2 Edukační cíle

 • Kognitivní oblast
  • Klientka dokáže vyjmenovat příznaky onemocnění prsu.
  • Klientka dokáže slovně popsat postup samovyšetření prsu.
  • Klientka zná další preventivní vyšetření.
 • Psychomotorická oblast
  • Klientka předvede postup samovyšetření na prsní vestě.
 • Afektivní oblast
  • Klientka chápe nutnost preventivních opatření.
  • Klientka vnímá pravidelné samovyšetření prsu jako součást nezbytné sebepéče.

3 Edukační intervence

3.1 Poučit klientku o rizikových faktorech

Důležité je rozpoznání neobvyklých útvarů na prsu. Prsy každé ženy jsou různé. Pohmatový vjem je závislý na struktuře mléčné žlázy a podílu tukové tkáně.
Jsou známé tzv. rizikové faktory vzniku této choroby. Větší než průměrné riziko má žena, pokud je jí více než 45 let,  pokud její nejbližší příbuzné onemocněly touto chorobou, pokud se v osobní anamnéze ženy setkáme v minulosti s diagnostikovaným nádorem prsu . K méně rizikovým faktorům patří nadváha 40 % a více, první menstruace před 12. rokem věku a pozdní menopauza po 50. roce věku.

3.2 Seznámit klientku s příznaky karcinomu prsu

 • Karcinom prsu nejčastěji postihuje jen jeden prs.
 • Příznakem karcinomu prsu může být vtahování kůže. Příčinou bývá rezistence, která svou částečnou fixací stahuje kůži.
 • Dalším příznakem je hmatná rezistence (např. cysty, abscesy). Žena může pohmatem na prsu cítit zatuhnutí nebo bulku s nepravidelným okrajem.
 • Karcinomy prsu se nejčastěji objevují v horním zevním kvadrantu. Často se může objevit bulka i v podpažní jamce. Rezistence v prsu bývá až v 73 % objevena ženou a ve 23 % při rutinním vyšetření.
 • Tvar rezistence může být okrouhlý, oválný, laločnatý nebo nepravidelný.
 • Mohou se objevit zduřelé mízní uzliny.
 • Mohou vznikat i mléčné cysty, které se vytvářejí po ukončení laktace.
 • Bolestivost je dalším signálem onemocnění. Zhoubný nádor prsu je v počátku nebolestivý a většinou nezpůsobuje  žádné obtíže.
 • Nepravidelnost bradavky, oploštění nebo její vtažení.
 • Pomerančová kůže vzniká infiltrací drobných lymfatických cév (kůže podobná pomerančové kůře). 
 • Asymetrie prsu se může o objevovat i bez patologických příčin,  ale může být i důsledkem přítomnosti nádoru.
 • Zarudnutí a oteplení kůže může signalizovat přítomnost zánětu, ale  i o novotvar.
 • Rozšířená žilní pleteň v postiženém prsu  .
 • Sekrece z bradavky s příměsí krve je dalším příznakem karcinomu prsu.

3.3 Uvést klientku do problematiky – poskytnout edukační materiály, ukázat prsní vestu

V současné době existují různé videokazety s podrobnou instruktáží a praktickým vysvětlením základních pojmů a také výukové fantomy prsních žláz s nasimulovanými rezistencemi, které jsou užitečné při nácviku samovyšetřování prsu.

3.4 Předvést postup samovyšetření prsu

Toto vyšetření patří k základní a nejjednodušší diagnostice včasného záchytu onemocnění prsu, ale jen u žen, které toto vyšetření provádějí pravidelně. Žena by měla znát svá prsa velmi dobře.

Samovyšetřování prsů je velice důležité pro diagnostikování onemocnění. Ženy, které samovyšetřování provádějí dobře a pravidelně, si mohou objevit nádor v počátečním stadiu. Problémem je, že správnou techniku samovyšetřování provádí jen malé procento žen.

Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů. Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den.

Samovyšetřování žena provádí po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.

Samovyšetřování se provádí v několika fázích

 • Žena se postaví před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi a pečlivě si prohlíží oba prsy. Všímá si nepravidelností, změn velikosti prsů, tvaru (např. důlkovatění) a změn na kůži (zarudnutí). Všímá si případného výtoku z bradavky. Prohlíží se zepředu, potom z pravého i levého boku. Poté vzpaží, založí paže za hlavu a tlačí je dozadu. V této poloze zopakuje celou prohlídku.
 • Žena pokračuje samovyšetřováním v lehkém předklonu. Založí ruce v bok, svěsí nepatrně ramena a hlavu, lokty tlačí mírně dopředu. Pozoruje, zda se některé změny neprojeví v této poloze (důlkovatění, vtahování kůže a jiné nepravidelnosti).
 • Žena zvedne jednu paži za hlavu a druhou rukou postupně vyšetřuje mírným tlakem celý protilehlý prs bříšky tří prostředních prstů. Postupuje v malých a stále se zvětšujících kruzích od prsního dvorce až do okolí celého prsu. Hledá nepravidelnost, zatvrdnutí nebo bulku. Totéž opakuje na druhé straně.
 • Každý prs si žena prohmatává oběma rukama proti sobě a opět hledá nepravidelnosti, zatvrdnutí nebo bulku. Stiskem bradavky zkontroluje, zda nedochází k výtoku.
 • Žena prohmatává také oblast mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky. Všímá si jakéhokoliv útvaru nebo nepravidelnosti v podkoží.
 • Další část samovyšetření provádí žena vleže na zádech a paží zvednutou nad hlavu. Dojde tak ke zploštění prsu a tím se zjednoduší prohmatání. Postup vyšetření prsů je stejný jako vestoje.

Samovyšetření prsů Samovyšetření prsů Samovyšetření prsů

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související diagnostiky:

loga
Zavřít