Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Flebografie etapa

K vyšetření žilního systému se stále více využívají neinvazivní metody, zejména dopplerovská ultrasonografie, MR flebografie nebo CT vyšetření. Flebografie je RTG kontrastní vyšetření periferních žil nebo centrálních žil, kdy se kontrastní látka podává flexilou nebo katétrem do žíly.

Místo vpichu

 • vena cefalika, v. bazilika pro zobrazení žil horní končetiny
 • žíly na dorzu nohy pro zobrazení žil dolní končetiny
 • v. femoralis, v. jugularis interna pro zobrazení dutých žil

Pro zobrazení povrchového a hlubokého žilního systému se aplikuje větší množství kontrastní látky. Nevýhodou jsou nežádoucí projevy – renální toxicita, alergická reakce, iatrogenní flebitida ze stagnace kontrastní látky.
Cílem vyšetření je hodnocení kontrastní náplně žil na RTG snímku.

Význam vyšetření

diagnostický

 • většinou předchází terapeutickému zákroku
 • poruchy průchodnosti žil – trombóza, stenózy
 • rozšíření žil – malformace, verikokéla
 • vyšetření žil před našitím A-V fistule, i.v. portu

terapeutický

 • zavedení kaválního filtru při sukcesivní plicní embolizaci
 • embolizace žilních malformací
 • trombolýza při trombóze hlubokého žilního systému
 • PTA stenóz po trombolýze, při A-V fistulích
 • embolizace varikokély
 • transjugulární jaterní biopsie
 • transjugulární intrahepatický portosystémový zkrat

Příprava nemocného před flebografií

 • osobní anamnéza
  • zaměřená na nemoci jater, ledvinné funkce, léčbu antikoagulancii, metabolické nemoci
 • alergologická anamnéza
 • nemocný je krátkodobě hospitalizovaný
 • seznámení s výkonem
 • podepsaný informovaný souhlas
 • odběr krve – INR, APTT, KO – trombo, KS + Rh fak.
 • místo vpichu oholené, odmaštěné
 • nemocný lační 6 hodin před výkonem
 • premedikace – podávají se antihistaminika
 • 1 den před a 1 den po vyšetření se vysazují metforminové preparáty u lidí s DM. Důvod – prevence laktátové acidózy
 • u nemocných se strumou nebo hypertyreózou se podávají 2 -3 dny před vyšetřením tyreostatika

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít