Lékařské diagnózy

 ? 

Zánětlivé onemocnění žil DK etapa

Definice

Záněty žil se dělí na záněty povrchových žil (tromboflebitida) a záněty hlubokých žil (flebotrombóza).

Tromboflebitida je postižení povrchových žil zánětem, případně se vznikem trombů (embolizace jen výjimečně).

Flebotrombóza je vznik trombů v hlubokých žilách provázený zánětem (ale může být i bez zánětu), vážnou komplikací je embolizace do plic.

TROMBOFLEBITIDA

Etiologie

 • poškození žilní stěny při městnání (varixy, bércový vřed), úrazem, zevním tlakem, i.v. aplikací (infuze, katetrizace, rtg kontrast, narkomani – infekce, podání cytostatik, KCl, hypertonické roztoky)

Klinický obraz

 • bolestivý viditelný zarudlý pruh v průběhu žíly až zatvrdlina po zánětu

Diagnostika

fyzikální metody

 • pohled
 • pohmat

Terapie

režimová opatření

 • dieta – pokud nemá pacient další přidružená onemocnění, bez omezení
 • studené obklady
 • komprese povrchových žil – elastické punčochy nebo bandáže
 • dostatečný pitný režim
 • pohyb (není vhodný klid na lůžku)

farmakologická terapie

 • lokálně (masti) – nesteroidní antirevmatika
 • venofarmaka
 • antikoagulancia (heparin)
 • antibiotika při teplotě

FLEBOTROMBÓZA

Etiologie

 • městnání krve v žilách v důsledku imobilizace (na lůžku, syndrom turistické třídy, např. 12 hodinový let v letadle)
 • aktivace koagulačních faktorů úrazem, operací (déle než 30 min.), porodem, hormonální antikoncepcí

Rizikové faktory vzniku flebotrombózy

 • velké chirurgické výkony
 • poranění dolních končetin a pánve
 • maligní nádory
 • trombóza a plicní embolie v anamnéze
 • těhotenství a porod, hormonální antikoncepce
 • déletrvající imobilizace
 • dlouhé cestování

Klinický obraz

  • pocit napětí a tíhy v končetině
  • bolest v lýtku a chodidle (při došlápnutí, kašli nebo flexi v kolenním kloubu), při pohmatu lýtka - Homansovo znamení
  • jednostranný otok končetiny
  • kůže napjatá, bledá nebo cyanóza, teplejší (městnání), mramorovaná nebo bez příznaků
  • celkové příznaky: zvýšení tělesné teploty, tachykardie, neklid, úzkost

Diagnostika

anamnéza

fyzikální metody

 • pohled
  • varixy
  • otoky
 • pohmat
  • palpační bolest v lýtku
  • Homansův test - bolestivost v lýtku při ohnutí v hlezenním a kolenním kloubu (pozitivní při flebotrombóze)

laboratorní metody

 • hematologická
  • trombocyty
 • hemokoagulační
  • INR
  • APTT
  • fibrinogen
  • hyperkoagulační markery
  • D- dimery

zobrazovací metody

 • ultrasonografie
 • RTG  flebografie

Terapie

Cílem léčby je prevence plicní embolie a chronické žilní nedostatečnosti.

režimová opatření

 • dieta – pokud nemá pacient další přidružená onemocnění, bez omezení
 • studené obklady
 • komprese žil na dolních končetinách – elastické punčochy nebo bandáže
 • klid na lůžku jen krátce, jinak mobilizace (nebezpečí plicní embolie)
farmakologická terapie
 • antikoagulancia (heparin, nízkomolekulární heparin, kumariny)
 • trombolytika (u rozsáhlých ileofemorálních trombóz)

Při recidivujících plicních emboliích je možné zavést kavální filtr do vena cava inferior.

Komplikace

Akutní komplikací hluboké žilní trombózy je plicní embolizace a chronická plicní hypertenze.

Prevence vzniku flebotrombózy

 • časná rehabilitace a vstávání po operacích, porodu, kompresivní punčochy
 • farmakologická prevence: heparin, nízkomolekulární heparin

Flebotrombóza – bandáž dolní končetiny Flebotrombóza – podání heparinu Flebotrombóza – otok dolní končetiny Fyzikální vyšetření končetin Škála k hodnocení rizika vzniku žilní trombózy

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít