Lékařské diagnózy

 ? 

Karcinom mléčné žlázy (mastektomie) etapa

Definice

Maligní onemocnění mléčné žlázy, karcinom. Nejčastější maligní onemocnění žen v naší populaci.

Etiologie

 • genetický základ
 • životní prostředí
 • způsob života

Rozdělení

neinvazivní karcinom

 • duktální karcinom in situ – z epitelových buněk mlékovodů
 • lobulární karcinom in situ – z epitelových buněk mamárních lobulů

invazivní karcinom

 • duktální
 • lobulární
 • Pagetův karcinom bradavky (zánětlivý karcinom)
 • sekundární maligní nádory prsu (lymfom, metastáza karcinomu ledviny

Rizikové faktory

 • časná menarché
 • pozdní menopauza
 • první těhotenství po 30. roce života
 • krátká doba kojení
 • ozáření
 • dysplastické změny mléčné žlázy (cystická mastopatie)
 • hormonální léčba

Klinický obraz

 • bulka v prsu
 • asymetrie prsů
 • výtok, krvácení a jiná sekrece z prsní bradavky
 • změny barvy a bolestivost prsů
 • vpáčená bradavka, sekrece a kůže vzhledu pomerančové kůry v okolí rezistence (pokročilý stav)
 • hmatné tuhé uzliny v axile nebo v nadklíčku

Diagnostika

anamnéza

fyzikální vyšetření

 • žlázy, axily a nadklíčku

laboratorní vyšetření

 • hematologické vyšetření krve
 • biochemické vyšetření krve
 • nádorové markery

zobrazovací vyšetření

 • mamografie
 • ultrasonografie

biopsie z ložiska v prsu

další

 • RTG snímek hrudníku
 • RTG snímek skeletu
 • scintigrafie skeletu
 • ultrasonografie břicha
 • CT-výpočetní tomografie
 • magnetická rezonance

Stanovení kategorie T, N, M

T - předoperační stanovení velikosti primárního nádoru

N - stanovení postižení regionálních uzlin

M - stanovení vzdálených metastáz

TERAPIE

Komise složená z onkologa, chirurga a radioterapeuta stanovuje metodiku léčby podle výsledků všech vyšetření.

režimová

 • podle stavu pacienta

dietoterapie

 • není nutná

farmakoterapie – chemoterapie předoperační a pooperační

 • alkylační cytostatika
 • antimetabolity
 • rostlinné alkaloidy
 • platinová cytostatika
 • antidota a protektiva

hormonální terapie

 • rozdílná u žen před a po menopauze
 • závisí na schopnosti nádorové tkáně odpovídat na hormonální podněty

speciální terapie

chirurgická léčba

 • parciální mastektomie
 • radikální mastektomie s odnětím regionálních uzlin
 • revize příslušné axily s lymfadenektomií
 • jiné chirurgické  zásahy – gynekologie

Předoperační příprava

 • standardní předoperační příprava
 • označení ložiska – napíchnutí tumoru tenkým drátkem, lokalizace tumoru pomocí stereotaktické mamografie

Pooperační péče

 • standardní pooperační péče
 • funkční drén (Redonův drén)
 • cvičení, speciální rehabilitace
 • onkologická péče
 • psychologická péče

konzervativní léčba

 • navazuje na operační zákrok
 • v terminálním stadiu

radioterapie

 • předoperační
 • pooperační
 • paliativní

Komplikace

 • lymfedém - edém horní končetiny
 • postmastektomický bolestivý syndrom

Redonova drenáž Mastektomie Samovyšetření prsů Samovyšetření prsů Samovyšetření prsů

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít